Menu Menu

Danh mục sản phẩm

Thương Hiệu

Đường Kính Trong (d)

Đường Kính Trong  (d)

Đường Kính Ngoài (D)

Đường Kính Ngoài (D)

Chiều Dày (b)

Loại

Chiều Dày (b1)

Chiều Dày (b2)

Vật Liệu

Nhiệt Độ Làm Việc

Danh mục sản phẩm

Thương Hiệu

Đường Kính Trong (d)

Đường Kính Trong  (d)

Đường Kính Ngoài (D)

Đường Kính Ngoài (D)

Chiều Dày (b)

Loại

Chiều Dày (b1)

Chiều Dày (b2)

Vật Liệu

Nhiệt Độ Làm Việc

Phốt Chắn Dầu

Phốt chặn dầu hay phớt chắn dầu, tiếng anh là Oil Seal là một chi tiết cơ khí có tác dụng ngăn chặn các tác nhân bên ngoài xâm nhập vào hệ thống bên trong xy-lanh, trục xy-lanh, động cơ, hộp số và ngăn chặn dầu rò rỉ ra bên ngoài... Làm bằng vật liệu đàn hồi (thường là cao su tổng hợp) kết hợp với khung vỏ kim loại và lò xo Garter.

2809 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)