BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Sử Dụng Cho

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Đường Kính Trục

Đường Kính Trục

Độ Hạt

Hạt Mài

Màu Sắc

Tốc Độ Tối Đa

Nhóm Hạt

Độ Cứng

Gia Cường

Tiêu Chuẩn

Chất Kết Dính

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Đá Cắt

Đá Cắt

Đá cắt sắt 100x2.5x16mm Bosch 2608600091

Mã sản phẩm: 2608600091
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,837 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt inox 125x2.0x22.2mm Bosch 2608600094

Mã sản phẩm: 2608600094
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 42,385 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt inox 180x2.0x22.2mm Bosch 2608600095

Mã sản phẩm: 2608600095
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 63,652 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 100x1.2x16mm Bosch 2608600266

Mã sản phẩm: 2608600266
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,837 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 100x2.0x16mm Bosch 2608600267

Mã sản phẩm: 2608600267
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,837 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 125x3.0x22.2mm Bosch 2608600270

Mã sản phẩm: 2608600270
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 23,630 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 14:00 hôm nay.
Đá cắt sắt 180x3.0x22.2mm Bosch 2608600272

Mã sản phẩm: 2608600272
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 35,001 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 230x3.0x22.2mm Bosch 2608600274

Mã sản phẩm: 2608600274
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 49,327 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 305x3.0x25.4mm Bosch 2608600276

Mã sản phẩm: 2608600276
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 117,704 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt Inox 125x1.0x22.2mm Bosch 2608600549

Mã sản phẩm: 2608600549
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 40,024 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 150x2.5x22.2mm Bosch 2608600854

Mã sản phẩm: 2608600854
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,195 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt mài 3 trong 1 125x2.5x22.2mm Bosch 2608602389

Mã sản phẩm: 2608602389
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,984 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 355x3.0x25.4mm Bosch 2608602751

Mã sản phẩm: 2608602751
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,886 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt inox 150x1.6x22.2mm Bosch 2608603405

Mã sản phẩm: 2608603405
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 55,530 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 105x1.2x16mm Bosch 2608603412

Mã sản phẩm: 2608603412
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,519 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt inox 105x1.0x16mm Bosch 2608603413

Mã sản phẩm: 2608603413
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,655 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt Inox 105x1.0x16mm Bosch 2608607414

Mã sản phẩm: 2608607414
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,824 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá cắt sắt 105x1.2x16mm Bosch 2608619343

Mã sản phẩm: 2608619343
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,827 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá Cắt Sắt Makita 100x2x16mm A-85123

Mã sản phẩm: A-85123
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 22,330 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Đá Cắt Sắt, Inox K1 (Màu Đen) 107x1.5x16mm C107D

Mã sản phẩm: C107D
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,407 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.