BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Ty Ren - Guzong

Ty Ren - Guzong

Guzong inox 304 DIN 975 M12x45

Guzong inox 304 DIN 975 M12x45

MPN: B09M1201045H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 13,800.00
>=20  (Bộ) 11,040.00
>=100  (Bộ) 9,660.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x45

Guzong inox 316 DIN 975 M12x45

MPN: B09M1201045K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 16,800.00
>=20  (Bộ) 13,440.00
>=100  (Bộ) 11,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x50

Guzong inox 304 DIN 975 M12x50

MPN: B09M1201050H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 14,300.00
>=20  (Bộ) 11,440.00
>=100  (Bộ) 10,010.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 10 bộ có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Guzong inox 316 DIN 975 M12x50

Guzong inox 316 DIN 975 M12x50

MPN: B09M1201050K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 17,600.00
>=20  (Bộ) 14,080.00
>=100  (Bộ) 12,320.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x60

Guzong inox 304 DIN 975 M12x60

MPN: B09M1201060H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 15,500.00
>=20  (Bộ) 12,400.00
>=100  (Bộ) 10,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x60

Guzong inox 316 DIN 975 M12x60

MPN: B09M1201060K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 19,600.00
>=20  (Bộ) 15,680.00
>=100  (Bộ) 13,720.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x65

Guzong inox 304 DIN 975 M12x65

MPN: B09M1201065H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 16,000.00
>=20  (Bộ) 12,800.00
>=100  (Bộ) 11,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x65

Guzong inox 316 DIN 975 M12x65

MPN: B09M1201065K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 20,400.00
>=20  (Bộ) 16,320.00
>=100  (Bộ) 14,280.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x70

Guzong inox 304 DIN 975 M12x70

MPN: B09M1201070H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 16,600.00
>=20  (Bộ) 13,280.00
>=100  (Bộ) 11,620.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x70

Guzong inox 316 DIN 975 M12x70

MPN: B09M1201070K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 21,200.00
>=20  (Bộ) 16,960.00
>=100  (Bộ) 14,840.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x80

Guzong inox 304 DIN 975 M12x80

MPN: B09M1201080H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 17,300.00
>=20  (Bộ) 13,840.00
>=100  (Bộ) 12,110.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x80

Guzong inox 316 DIN 975 M12x80

MPN: B09M1201080K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 22,400.00
>=20  (Bộ) 17,920.00
>=100  (Bộ) 15,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x90

Guzong inox 304 DIN 975 M12x90

MPN: B09M1201090H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 19,100.00
>=20  (Bộ) 15,280.00
>=100  (Bộ) 13,370.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x90

Guzong inox 316 DIN 975 M12x90

MPN: B09M1201090K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 25,000.00
>=20  (Bộ) 20,000.00
>=100  (Bộ) 17,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x100

Guzong inox 304 DIN 975 M12x100

MPN: B09M1201100H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 20,200.00
>=20  (Bộ) 16,160.00
>=100  (Bộ) 14,140.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x100

Guzong inox 316 DIN 975 M12x100

MPN: B09M1201100K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 27,000.00
>=20  (Bộ) 21,600.00
>=100  (Bộ) 18,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x110

Guzong inox 304 DIN 975 M12x110

MPN: B09M1201110H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 21,700.00
>=20  (Bộ) 17,360.00
>=100  (Bộ) 15,190.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x110

Guzong inox 316 DIN 975 M12x110

MPN: B09M1201110K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 29,200.00
>=20  (Bộ) 23,360.00
>=100  (Bộ) 20,440.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 304 DIN 975 M12x120

Guzong inox 304 DIN 975 M12x120

MPN: B09M1201120H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 21,700.00
>=20  (Bộ) 17,360.00
>=100  (Bộ) 15,190.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Guzong inox 316 DIN 975 M12x120

Guzong inox 316 DIN 975 M12x120

MPN: B09M1201120K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 29,200.00
>=20  (Bộ) 23,360.00
>=100  (Bộ) 20,440.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày