BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Chiều Ren

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Tiêu Chuẩn

Ty Ren - Guzong

Ty Ren - Guzong

Guzong Inox 304 DIN975 M12x45

Guzong Inox 304 DIN975 M12x45

MPN: B09M1201045H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,078
50+ 13,150
100+ 12,296
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x45

Guzong Inox 316 DIN975 M12x45

MPN: B09M1201045K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 20,790
50+ 16,008
100+ 14,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x50

Guzong Inox 304 DIN975 M12x50

MPN: B09M1201050H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,820
50+ 13,721
100+ 12,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x50

Guzong Inox 316 DIN975 M12x50

MPN: B09M1201050K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 21,780
50+ 16,771
100+ 15,682
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x60

Guzong Inox 304 DIN975 M12x60

MPN: B09M1201060H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,305
50+ 14,865
100+ 13,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x60

Guzong Inox 316 DIN975 M12x60

MPN: B09M1201060K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,255
25+ 18,676
100+ 17,464
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x65

Guzong Inox 304 DIN975 M12x65

MPN: B09M1201065H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,800
50+ 15,246
100+ 14,256
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x65

Guzong Inox 316 DIN975 M12x65

MPN: B09M1201065K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,245
25+ 19,439
100+ 18,176
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x70

Guzong Inox 304 DIN975 M12x70

MPN: B09M1201070H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 20,543
50+ 15,818
100+ 14,791
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 39 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Guzong Inox 316 DIN975 M12x70

Guzong Inox 316 DIN975 M12x70

MPN: B09M1201070K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,235
25+ 20,201
100+ 18,889
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x80

Guzong Inox 304 DIN975 M12x80

MPN: B09M1201080H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 21,285
50+ 16,389
100+ 15,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x80

Guzong Inox 316 DIN975 M12x80

MPN: B09M1201080K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,720
25+ 21,344
100+ 19,958
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x90

Guzong Inox 304 DIN975 M12x90

MPN: B09M1201090H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,513
50+ 18,105
100+ 16,929
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x90

Guzong Inox 316 DIN975 M12x90

MPN: B09M1201090K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,938
25+ 23,822
100+ 22,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x100

Guzong Inox 304 DIN975 M12x100

MPN: B09M1201100H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,998
25+ 19,248
100+ 17,998
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x100

Guzong Inox 316 DIN975 M12x100

MPN: B09M1201100K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,413
25+ 25,728
100+ 24,057
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x110

Guzong Inox 304 DIN975 M12x110

MPN: B09M1201110H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,978
25+ 20,773
100+ 19,424
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x110

Guzong Inox 316 DIN975 M12x110

MPN: B09M1201110K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 36,135
25+ 27,824
100+ 26,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 304 DIN975 M12x120

Guzong Inox 304 DIN975 M12x120

MPN: B09M1201120H10
Danh mục: Guzong Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,978
25+ 20,773
100+ 19,424
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Guzong Inox 316 DIN975 M12x120

Guzong Inox 316 DIN975 M12x120

MPN: B09M1201120K10
Danh mục: Guzong Inox 316
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 36,135
25+ 27,824
100+ 26,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 5 ngày