MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ty Ren - Guzong

Đường Kính Ngoài (dk)
Size Ren (D)
Xử Lý Bề Mặt
Size Ren (d)
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Ty Ren - Guzong

Guzong Loại Sản Phẩm Guzong Inox 304 Guzong Inox 316 Ty Ren Ống Nối Ty Vật Liệu Inox 201 Inox 304 Inox 316 Thép Thép 4.8 Thép 6.6 Thép 8.8 Xử Lý Bề Mặt Mạ Kẽm Mạ Đen