BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Lực Đo

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-300S (0-10mm/0-0.4inch x0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-300S (0-10mm/0-0.4inch x0.01mm)

MPN: 547-300S-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,179,700
2+ 7,036,106
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-301 (0-10mm/0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-301 (0-10mm/0.01mm)

MPN: 547-301-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,455,020
2+ 6,325,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 17 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-321 (0-10mm/0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-321 (0-10mm/0.01mm)

MPN: 547-321-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,844,200
2+ 6,707,316
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-400S (0-12mm/0-0.47inch x0.001mm)

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-400S (0-12mm/0-0.47inch x0.001mm)

MPN: 547-400S-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,091,420
2+ 11,849,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-401 (0-12mm/0.001mm)

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-401 (0-12mm/0.001mm)

MPN: 547-401-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,474,100
2+ 11,244,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thước đo độ dày điện tử Mitutoyo 700-119-30 (0-12mm/0.01mm)

Thước đo độ dày điện tử Mitutoyo 700-119-30 (0-12mm/0.01mm)

MPN: 700-119-30-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,408,680
2+ 3,340,507
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 8 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7301 (0-10mm/0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7301 (0-10mm/0.01mm)

MPN: 7301-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,395,680
2+ 1,367,767
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7321 (0-10mm/0.01mm) 120mm

Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7321 (0-10mm/0.01mm) 120mm

MPN: 7321-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,771,440
2+ 1,736,011
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7323 (0-20mm/0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7323 (0-20mm/0.01mm)

MPN: 7323-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,643,740
2+ 2,590,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7327 (0-1mm/0.001mm)

Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7327 (0-1mm/0.001mm)

MPN: 7327-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,912,140
2+ 2,853,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày