BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Loại

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Đồng Hồ Đo Độ Dày

Đồng Hồ Đo Độ Dày

Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-300S (0-10mm/0-0.4inch x0.01mm)

Mã sản phẩm: 547-300S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,179,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-301 (0-10mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 547-301-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,455,020 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-321 (0-10mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 547-321-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,844,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-400S (0-12mm/0-0.47inch x0.001mm)

Mã sản phẩm: 547-400S-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 12,091,420 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-401 (0-12mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 547-401-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 11,474,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo độ dày điện tử Mitutoyo 700-119-30 (0-12mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 700-119-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,408,680 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7301 (0-10mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 7301-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,395,680 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7321 (0-10mm/0.01mm) 120mm

Mã sản phẩm: 7321-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,771,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7323A (0-20mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 7323A-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,643,740 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7327 (0-1mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 7327-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,912,140 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.