BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính (E)

Đường Kính (F)

Đường Kính Thân (A)

Phân Loại

Vật Liệu

Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

MPN: 0203BM060H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 23,700.00
>=2  (Cái) 17,775.00
>=20  (Cái) 15,405.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M8

Ma Ní Bầu Inox 304 M8

MPN: 0203BM080H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 35,200.00
>=2  (Cái) 26,400.00
>=20  (Cái) 22,880.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M10

Ma Ní Bầu Inox 304 M10

MPN: 0203BM100H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 52,900.00
>=5  (Cái) 39,675.00
>=20  (Cái) 34,385.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M12

Ma Ní Bầu Inox 304 M12

MPN: 0203BM120H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 72,000.00
>=5  (Cái) 54,000.00
>=50  (Cái) 46,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M14

Ma Ní Bầu Inox 304 M14

MPN: 0203BM140H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 115,500.00
>=10  (Cái) 86,625.00
>=100  (Cái) 75,075.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M16

Ma Ní Bầu Inox 304 M16

MPN: 0203BM160H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 156,200.00
>=10  (Cái) 117,150.00
>=100  (Cái) 101,530.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M18

Ma Ní Bầu Inox 304 M18

MPN: 0203BM180H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 325,500.00
>=10  (Cái) 244,125.00
>=100  (Cái) 211,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày