Loading...

Mũi Khoan

Mũi khoan (Drill Bits) là dụng cụ cơ khí được sử dụng với máy khoan nhằm mục đích khoét lỗ trên bề mặt vật liệu. Vật liệu được khoét lỗ ở đây có nhiều loại như sắt, thép, gỗ, bê tông,… Vật liệu chế tạo mũi khoan thường là thép gió (HSS) hoặc hợp kim (HM), tùy từng cách sử dụng mà có những loại mũi khoan phù hợp cho từng loại khác nhau như mũi khoan sắt, mũi khoan thép, mũi khoan gỗ hay mũi khoan bê tông,...

4421 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 94,912 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,912 đ
Giá: 124,995 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 124,995 đ
Giá: 862,607 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 862,607 đ
Giá: 1,081,465 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,081,465 đ
Giá: 1,261,612 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,261,612 đ
Giá: 1,396,868 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,396,868 đ
Giá: 894,788 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 894,788 đ
Giá: 1,126,473 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,126,473 đ
Giá: 1,306,736 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,306,736 đ
Giá: 1,480,470 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,480,470 đ
Giá: 1,036,341 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,036,341 đ
Giá: 1,263,244 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,263,244 đ
Giá: 1,351,744 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,351,744 đ
Giá: 1,532,007 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,532,007 đ
Giá: 1,029,928 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,029,928 đ
Giá: 1,441,876 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,441,876 đ
Giá: 1,480,470 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,480,470 đ
Giá: 1,712,154 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,712,154 đ
Giá: 1,171,597 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,171,597 đ
Giá: 1,261,612 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,261,612 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn