BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Mũi

Kích Thước Mũi

Đường Kính Thân

Chuôi Lục Giác

Phân Loại

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Thương Hiệu

Mũi Đục

Mũi Đục

Mũi đục nhọn SDS max 17x600mm Bosch 1618600012

Mũi đục nhọn SDS max 17x600mm Bosch 1618600012

MPN: 1618600012
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 316,100
2+ 300,296
4+ 284,490
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục nhọn Hex 17x280mm Bosch 2608684884

Mũi đục nhọn Hex 17x280mm Bosch 2608684884

MPN: 2608684884
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 130,500
2+ 123,975
10+ 117,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục dẹt Hex 17x280mm Bosch 2608684885

Mũi đục dẹt Hex 17x280mm Bosch 2608684885

MPN: 2608684885
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,650
2+ 106,068
10+ 100,485
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục bản SDS max 50x350mm (tự mài)

Mũi đục bản SDS max 50x350mm (tự mài)

MPN: 2608690097
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 623,500
2+ 592,325
4+ 561,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục nhọn Hex 30x400mm Bosch 2608690111

Mũi đục nhọn Hex 30x400mm Bosch 2608690111

MPN: 2608690111
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 977,299
2+ 928,435
4+ 879,569
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục dẹt SDS plus 22x160mm Bosch 2608690122

Mũi đục dẹt SDS plus 22x160mm Bosch 2608690122

MPN: 2608690122
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 366,850
2+ 348,508
4+ 330,165
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục dẹt R-Tec 25x400mm (bộ 10 mũi) Bosch 2608690166

Mũi đục dẹt R-Tec 25x400mm (bộ 10 mũi) Bosch 2608690166

MPN: 2608690166
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,220,951
2+ 4,009,903
4+ 3,798,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục nhọn R-Tec 400mm (bộ 10 mũi) Bosch 2608690168

Mũi đục nhọn R-Tec 400mm (bộ 10 mũi) Bosch 2608690168

MPN: 2608690168
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,819,299
2+ 3,628,334
4+ 3,437,369
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục nhọn SDS max 25x400mm (bộ 10 mũi) Bosch 2608690231

Mũi đục nhọn SDS max 25x400mm (bộ 10 mũi) Bosch 2608690231

MPN: 2608690231
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,688,301
2+ 2,553,886
4+ 2,419,471
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục dẹt SDS max 400mm (bộ 10 mũi) Bosch 2608690233

Mũi đục dẹt SDS max 400mm (bộ 10 mũi) Bosch 2608690233

MPN: 2608690233
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,688,301
2+ 2,553,886
4+ 2,419,471
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục dẹt SDS plus 22x250mm Bosch 2609390394

Mũi đục dẹt SDS plus 22x250mm Bosch 2609390394

MPN: 2609390394
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 220,400
2+ 209,381
4+ 198,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi đục nhọn SDS plus 22x250mm Bosch 2609390576

Mũi đục nhọn SDS plus 22x250mm Bosch 2609390576

MPN: 2609390576
Danh mục: Mũi Đục
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 220,400
2+ 209,381
4+ 198,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi Đục Nhọn Lục Giác Makita 17 x 280 mm D-08682

Mũi Đục Nhọn Lục Giác Makita 17 x 280 mm D-08682

MPN: D-08682
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,940
10+ 78,793
20+ 74,646
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi Đục Dẹp Lục Giác Makita 17 x 280 mm D-08707

Mũi Đục Dẹp Lục Giác Makita 17 x 280 mm D-08707

MPN: D-08707
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 78,155
10+ 74,247
20+ 70,340
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi Đục Nhọn Makita (Loại Gài SDS-PLUS) 14x250 mm D-08713

Mũi Đục Nhọn Makita (Loại Gài SDS-PLUS) 14x250 mm D-08713

MPN: D-08713
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 69,383
10+ 65,913
20+ 62,444
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi Đục Dẹp Makita (Loại Gài SDS-PLUS) 20x250 mm D-08729

Mũi Đục Dẹp Makita (Loại Gài SDS-PLUS) 20x250 mm D-08729

MPN: D-08729
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 78,155
10+ 74,247
20+ 70,340
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi Đục Nhọn Lục Giác Makita 30 x 400 mm D-15285

Mũi Đục Nhọn Lục Giác Makita 30 x 400 mm D-15285

MPN: D-15285
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 413,105
2+ 392,450
4+ 371,795
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi Đục Dẹp Lục Giác Makita 30 x 400 mm D-15300

Mũi Đục Dẹp Lục Giác Makita 30 x 400 mm D-15300

MPN: D-15300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 374,825
2+ 356,084
4+ 337,343
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi Đục Nhọn Lục Giác Makita 21 x 320 mm D-16499

Mũi Đục Nhọn Lục Giác Makita 21 x 320 mm D-16499

MPN: D-16499
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 102,080
10+ 96,976
20+ 91,872
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi Đục Dẹp Lục Giác Makita 21 x 320 mm D-17588

Mũi Đục Dẹp Lục Giác Makita 21 x 320 mm D-17588

MPN: D-17588
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 108,460
10+ 103,037
20+ 97,614
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày