BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chiều Dài

Chiều Rộng

Chiều Cao

Khối Lượng

Thương Hiệu

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

MPN: 06011A15K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 940,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

MPN: 06011A15K1
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,210,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

MPN: 06011A15K2
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,955,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

MPN: 06011A15K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,800,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

MPN: 06011A15K7
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,474,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

MPN: 06011A15K8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,364,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

MPN: 06011A21K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,847,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

MPN: 06012161K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,320,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012161K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,267,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012271K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,466,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

MPN: 06012271K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,919,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

MPN: 06012281K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,641,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món (Có Vali)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món (Có Vali)

MPN: 0615A000PM
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,919,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày