Loading...

Bánh Răng

Bánh răng (toothed wheel) là một linh kiện cơ khí phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp. Được ứng dụng trong truyền động của máy cơ khí, máy CNC...giúp điều chỉnh tốc độ và moment xoắn từ trục động cơ. Bánh răng được cấu tạo từ các rãnh răng ăn khớp với nhau, thường đi theo một hoặc nhiều cặp để tạo ra tỉ số truyền khác nhau, từ đó ứng dụng vào nhiều lĩnh vực công nghiệp, lắp đặt, máy móc...

1 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn