BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Tốc Độ Không Tải

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Cao

Chiều Cao

Máy Mài Thẳng

Máy Mài Thẳng

Có 5 sản phẩm
Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

Mã sản phẩm: 06012240K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,844,700 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

Mã sản phẩm: 06012241K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,464,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

Mã sản phẩm: 0601221000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,902,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

Mã sản phẩm: 0601221100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,575,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

Mã sản phẩm: 0601222170
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,524,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon