Loading...

Dao Phay Nhôm

Mũi Phay Nhôm là loại mũi phay chuyên dùng cho vật liệu nhôm. Thường có sẵn ở dạng 2 me xoắn hoặc 3 me xoắn. Với số lượng me xoắn cao hơn, sẽ trở nên khó khăn để loại bỏ phoi một cách hiệu quả ở tốc độ ca. Điều này là do các hợp kim nhôm để lại một phoi lớn và các rãnh chứa phoi trở nên nhỏ hơn với mỗi me xoắn bổ sung trên một Mũi Phay Nhôm.

93 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Đường Kính MũiChiều Dài XoắnTổng Chiều DàiSố Me CắtVật LiệuGiá

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn