BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Chiều Dài L

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rivet Inox

Rivet Inox

Rivet Inox 304 OD3.2x10mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 OD3.2x10mm (1000pcs)

MPN: V1132010H1000
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 872,685
2+ 671,968
3+ 628,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD3.2x12mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 OD3.2x12mm (1000pcs)

MPN: V1132012H1000
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 969,650
2+ 746,631
3+ 698,148
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V1140010H1000
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,158,850
2+ 892,315
3+ 834,372
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.0x12mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 OD4.0x12mm (1000pcs)

MPN: V1140012H1000
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,206,150
2+ 928,736
3+ 868,428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V1140016H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 546,315
1+ 546,315
5+ 510,840
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

MPN: V1148008H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 528,105
1+ 528,105
5+ 493,812
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V1148010H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 564,526
1+ 564,526
5+ 527,868
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.8x12mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.8x12mm (500pcs)

MPN: V1148012H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 600,947
1+ 600,947
3+ 561,924
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.8x16mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.8x16mm (500pcs)

MPN: V1148016H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 922,350
2+ 710,210
3+ 664,092
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày