BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Hình Dạng

Panme Đo Độ Dày Ống

Panme Đo Độ Dày Ống

Có 11 sản phẩm
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Mitutoyo 115-115 (1 đầu cầu)

Mã sản phẩm: 115-115-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,131,900 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme cơ khí đo ống 25-50mm Mitutoyo 115-116 (1 đầu cầu)

Mã sản phẩm: 115-116-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,351,350 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Mitutoyo 115-302 (1 đầu trụ)

Mã sản phẩm: 115-302-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,409,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme cơ khí đo ống 0-25mm Mitutoyo 115-308 kiểu B (1 đầu trụ)

Mã sản phẩm: 115-308-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,513,050 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-251-30 (0-25mm/0.001mm) 1 đầu cầu

Mã sản phẩm: 395-251-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,770,150 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-252-30 (25-50mm/0.001mm) 1 đầu cầu

Mã sản phẩm: 395-252-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,162,850 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-261-30 (0-25mm/0.001mm) 1 đầu trụ

Mã sản phẩm: 395-261-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,440,050 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-271-30 (0-25mm/0.001mm) 2 đầu cầu

Mã sản phẩm: 395-271-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,908,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-371-30 (0-25mm/0-1inch x0.001mm) 2 đầu cầu

Mã sản phẩm: 395-371-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,624,850 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo chiều dày ống 0-25mm Mitutoyo 115-215 (2 đầu cầu)

Mã sản phẩm: 115-215-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,212,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo chiều dày ống 25-50mm Mitutoyo 115-216 (2 đầu cầu)

Mã sản phẩm: 115-216-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,420,650 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon