Loading...

Ngành Hàng Đóng Tàu - Dự Án Dầu Khí

Ngành Đóng Tàu - Dự Án Dầu Khí là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng để phát triển kinh tế của nước ta. Ngành đóng tàu bao gồm kỹ thuật liên quan đến phát triển tàu, cũng như ngành công nghiệp hoàn thiện và sửa chữa tàu. Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên là những ngành công nghiệp chính trong thị trường năng lượng và đóng vai trò có ảnh hưởng trong nền kinh tế toàn cầu với tư cách là nguồn nhiên liệu chính của thế giới. Các quy trình và hệ thống liên quan đến sản xuất và phân phối dầu khí rất phức tạp, tốn nhiều vốn và đòi hỏi công nghệ tiên tiến. Vì vậy, cần những vật liệu cho khả năng bền bỉ, chống ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt để đáp ứng nhu cầu.

5617 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 508 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 127,000 đ
Giá: 592 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 148,000 đ
Giá: 980 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 245,000 đ
Giá: 716 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 179,000 đ
Giá: 1,166 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 116,600 đ
Giá: 1,209 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 120,900 đ
Giá: 537 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 53,700 đ
Giá: 543 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 54,300 đ
Giá: 616 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 61,600 đ
Giá: 716 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 71,600 đ
Giá: 873 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,300 đ
Giá: 1,088 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 108,800 đ
Giá: 587 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 58,700 đ
Giá: 644 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 64,400 đ
Giá: 723 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 72,300 đ
Giá: 899 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 89,900 đ
Giá: 953 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 95,300 đ
Giá: 1,218 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,800 đ
Giá: 1,464 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 73,200 đ
Giá: 1,621 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 81,050 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn