BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Bề Rộng Đường Bào

Độ Sâu Đường Bào

Kích Thước Mũi

Máy Bào

Máy Bào

Máy Bào Bosch 650W GHO 6500

Mã sản phẩm: 06015960K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,844,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Bào Makita 82mm M1100B

Mã sản phẩm: M1100B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,196,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Bào Makita 82mm M1901B

Mã sản phẩm: M1901B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,829,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Bào Makita 82mm M1902B

Mã sản phẩm: M1902B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,464,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Phay Gỗ (Máy Bào Soi) Crown 1400W CT 11002

Mã sản phẩm: MS-CT11002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,925,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Bào Makita 82mm-750W MT111

Mã sản phẩm: MT111
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,196,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Bào Makita 82mm-530W MT192

Mã sản phẩm: MT192
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,464,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Bào Makita 82mm-580W N1900B

Mã sản phẩm: N1900B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,638,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.