BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tốc Độ Không Tải

Công Suất

Công Suất Đầu Vào Định Mức

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Máy Bào

Máy Bào

Máy Bào Bosch 650W GHO 6500

Máy Bào Bosch 650W GHO 6500

MPN: 06015960K0
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,551,000
2+ 1,473,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Bào Makita 82mm M1100B

Máy Bào Makita 82mm M1100B

MPN: M1100B
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,196,600
2+ 3,036,770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm M1901B

Máy Bào Makita 82mm M1901B

MPN: M1901B
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,829,300
2+ 1,737,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm M1902B

Máy Bào Makita 82mm M1902B

MPN: M1902B
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,464,100
2+ 1,390,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Phay Gỗ (Máy Bào Soi) Crown 1400W CT 11002

Máy Phay Gỗ (Máy Bào Soi) Crown 1400W CT 11002

MPN: MS-CT11002
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,925,000
2+ 1,828,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm-750W MT111

Máy Bào Makita 82mm-750W MT111

MPN: MT111
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,196,600
2+ 3,036,770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm-530W MT192

Máy Bào Makita 82mm-530W MT192

MPN: MT192
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,464,100
2+ 1,390,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm-580W N1900B

Máy Bào Makita 82mm-580W N1900B

MPN: N1900B
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,638,800
2+ 3,456,860
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày