BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Máy Bào

Máy Bào

Máy Bào Bosch 650W GHO 6500

Máy Bào Bosch 650W GHO 6500

MPN: 06015960K0
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,762,200
2+ 1,674,090
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Bào Makita 82mm M1100B

Máy Bào Makita 82mm M1100B

MPN: M1100B
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,196,600
2+ 3,036,770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm M1901B

Máy Bào Makita 82mm M1901B

MPN: M1901B
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,829,300
2+ 1,737,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm M1902B

Máy Bào Makita 82mm M1902B

MPN: M1902B
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,464,100
2+ 1,390,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Phay Gỗ (Máy Bào Soi) Crown 1400W CT 11002

Máy Phay Gỗ (Máy Bào Soi) Crown 1400W CT 11002

MPN: MS-CT11002
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,925,000
2+ 1,828,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm-750W MT111

Máy Bào Makita 82mm-750W MT111

MPN: MT111
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,196,600
2+ 3,036,770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm-530W MT192

Máy Bào Makita 82mm-530W MT192

MPN: MT192
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,464,100
2+ 1,390,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Bào Makita 82mm-580W N1900B

Máy Bào Makita 82mm-580W N1900B

MPN: N1900B
Danh mục: Máy Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,638,800
2+ 3,456,860
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày