BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Phân Loại

Thương Hiệu

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi khoan SDS max-2 12x340mm Bosch 2608578003

Mã sản phẩm: 2608578003
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 201,551 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 14x340mm Bosch 2608578005

Mã sản phẩm: 2608578005
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 220,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 16x340mm Bosch 2608578007

Mã sản phẩm: 2608578007
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 233,451 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 18x340mm Bosch 2608578010

Mã sản phẩm: 2608578010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 252,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 18x540mm Bosch 2608578013

Mã sản phẩm: 2608578013
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 377,001 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 20x340mm Bosch 2608578014

Mã sản phẩm: 2608578014
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 269,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 20x540mm Bosch 2608578017

Mã sản phẩm: 2608578017
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 392,951 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 22x340mm Bosch 2608578018

Mã sản phẩm: 2608578018
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 287,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 22x540mm Bosch 2608578021

Mã sản phẩm: 2608578021
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 410,351 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 25x340mm Bosch 2608578022

Mã sản phẩm: 2608578022
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 329,151 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 25x540mm Bosch 2608578025

Mã sản phẩm: 2608578025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 450,949 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 28x340mm Bosch 2608578026

Mã sản phẩm: 2608578026
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 390,049 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 28x540mm Bosch 2608578029

Mã sản phẩm: 2608578029
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 523,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 30x340mm Bosch 2608578030

Mã sản phẩm: 2608578030
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 493,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 30x540mm Bosch 2608578032

Mã sản phẩm: 2608578032
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 672,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 32x540mm Bosch 2608578035

Mã sản phẩm: 2608578035
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 717,750 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 35x540mm Bosch 2608578037

Mã sản phẩm: 2608578037
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 874,350 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan SDS max-2 40x540mm Bosch 2608578039

Mã sản phẩm: 2608578039
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,106,349 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan tường Concrete 3x30x60mm Bosch 2608578114

Mã sản phẩm: 2608578114
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,009 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi khoan tường Concrete 4x40x75mm Bosch 2608578115

Mã sản phẩm: 2608578115
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,009 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.