BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size (D)

Tên Sản Phẩm

Phân Loại

Thương Hiệu

Chiều Dài Xoắn (L1)

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt (Loại Gài) 8 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt (Loại Gài) 8 x 160 mm

MPN: DT9529-QZ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 107,000.00
>=5  (Cây) 101,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt (Loại Gài) 12 x 200 mm

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt (Loại Gài) 12 x 200 mm

MPN: DT9553-QZ
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 165,000.00
>=5  (Cây) 156,750.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 6 x 110 mm

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 6 x 110 mm

MPN: DW00702
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 22,000.00
>=10  (Cây) 20,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 6.5 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 6.5 x 160 mm

MPN: DW00704
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 27,000.00
>=10  (Cây) 25,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 8 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 8 x 160 mm

MPN: DW00706
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 27,000.00
>=10  (Cây) 25,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 10 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 10 x 160 mm

MPN: DW00709
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 30,000.00
>=10  (Cây) 28,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 10 x 210 mm

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 10 x 210 mm

MPN: DW00710
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 33,000.00
>=10  (Cây) 31,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 12 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Dewalt 12 x 160 mm

MPN: DW00712
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 34,000.00
>=10  (Cây) 32,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 6 x 110 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 6 x 110 mm

MPN: STA54012
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 20,000.00
>=10  (Cây) 19,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 110 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 110 mm

MPN: STA54022
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 23,000.00
>=10  (Cây) 21,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 6 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 6 x 160 mm

MPN: STA54032
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 23,000.00
>=10  (Cây) 21,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 160 mm

MPN: STA54037
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 26,000.00
>=10  (Cây) 24,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 10 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 10 x 160 mm

MPN: STA54042
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 24,000.00
>=10  (Cây) 22,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 160 mm

MPN: STA54047
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 28,000.00
>=10  (Cây) 26,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 160 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 160 mm

MPN: STA54052
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 39,000.00
>=10  (Cây) 37,050.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 210 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 8 x 210 mm

MPN: STA54057
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 29,000.00
>=10  (Cây) 27,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 10 x 210 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 10 x 210 mm

MPN: STA54062
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 28,000.00
>=10  (Cây) 26,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 210 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 12 x 210 mm

MPN: STA54067
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 33,000.00
>=10  (Cây) 31,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 210 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 14 x 210 mm

MPN: STA54072
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 36,000.00
>=10  (Cây) 34,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 16 x 210 mm

Mũi Khoan Bê Tông Stanley (Loại Gài) 16 x 210 mm

MPN: STA54077
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 56,000.00
>=5  (Cây) 53,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày