Loading...

Keo Dán

Keo dán là vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính. Các loại keo dán hiện nay được tạo thành chủ yếu từ các dung môi, chất đông cứng, chất độn, chất làm dẻo và chất tạo màng,… Mỗi sản phẩm keo dán khác nhau sẽ có những thành phần, tính chất như độ bám dính, kháng nước, kháng ẩm khác nhau nên ứng dụng mà chúng mang lại cũng sẽ khác nhau.

22 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 32,182 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 160,910 đ
Giá: 2,399,628 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 2,399,628 đ
Giá: 44,774 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 223,870 đ
Giá: 537,293 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 537,293 đ

Keo 2 Thành Phần 3M DP100

Giá: 251,856 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 251,856 đ

Keo Dán Nhựa Và Cao Su 3M PR100

Giá: 152,709 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 152,709 đ

Keo Xịt 3M SUPER 77

Giá: 195,888 đ / Chai (có VAT)
Tổng cộng: 195,888 đ
Giá: 120,839 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,839 đ
Giá: 43,142 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 43,142 đ

Keo 2 Thành Phần 3M DP110

Giá: Đang cập nhật

Keo 2 Thành Phần 3M DP190

Giá: Đang cập nhật

Keo 2 Thành Phần 3M DP420

Giá: Đang cập nhật

Keo 2 Thành Phần 3M DP490

Giá: Đang cập nhật

Keo 2 Thành Phần 3M DP8810

Giá: Đang cập nhật

Keo Dán Gỗ, Kim Loại, Nhựa 3M 1357L

Giá: Đang cập nhật

Keo Dán Nhựa 3M 1099

Giá: Đang cập nhật

Keo Dán Nhựa 3M 4475

Giá: Đang cập nhật

Keo Trám Trét 3M 550 - 310ml

Giá: Đang cập nhật

Keo Xịt 3M HI-STRENGTH 90

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn