BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Dung Tích/Trọng Lượng

Keo Dán

Keo Dán

Keo Dog X66 lon nhỏ 100ml

Keo Dog X66 lon nhỏ 100ml

MPN: 1502X66-100ML
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Hộp) 22,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 5 ngày

Keo Dog X66 thùng sắt 15kg

Keo Dog X66 thùng sắt 15kg

MPN: 1502X66-15KG
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Hộp) 1,590,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 30 ngày

Keo Dog X66 lon trung 200ml

Keo Dog X66 lon trung 200ml

MPN: 1502X66-200ML
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Hộp) 30,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 5 ngày

Keo Dog X66 can 3,3L

Keo Dog X66 can 3,3L

MPN: 1502X66-33L
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Hộp) 362,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo Dog X66 lon lớn 600ml

Keo Dog X66 lon lớn 600ml

MPN: 1502X66-600ML
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Hộp) 69,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 5 ngày