BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Keo Dán

Keo Dán

Keo Dog X66 lon nhỏ 100ml

Keo Dog X66 lon nhỏ 100ml

MPN: 1502X66-100ML
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 24,420
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 5 ngày

Keo Dog X66 thùng sắt 15kg

Keo Dog X66 thùng sắt 15kg

MPN: 1502X66-15KG
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,749,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 30 ngày

Keo Dog X66 lon trung 200ml

Keo Dog X66 lon trung 200ml

MPN: 1502X66-200ML
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 33,660
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 5 ngày

Keo Dog X66 can 3,3L

Keo Dog X66 can 3,3L

MPN: 1502X66-33L
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 398,640
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo Dog X66 lon lớn 600ml

Keo Dog X66 lon lớn 600ml

MPN: 1502X66-600ML
Danh mục: Dog X66
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 76,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 5 ngày

Keo Dán Nhựa 3M 1099

Keo Dán Nhựa 3M 1099

MPN: 3M-1099
Danh mục: Keo Dán Nhựa 3M
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 296,703
2+ 267,033
4+ 252,198
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo Dán Gỗ, Kim Loại, Nhựa 3M 1357L

Keo Dán Gỗ, Kim Loại, Nhựa 3M 1357L

MPN: 3M-1357L
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 8,140,176
2+ 7,326,159
4+ 6,919,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo Dán Nhựa 3M 4475

Keo Dán Nhựa 3M 4475

MPN: 3M-4475
Danh mục: Keo Dán Nhựa 3M
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 267,300
2+ 240,570
4+ 227,205
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP100

Keo 2 Thành Phần 3M DP100

MPN: 3M-DP100
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 289,575
2+ 260,618
4+ 246,139
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP110

Keo 2 Thành Phần 3M DP110

MPN: 3M-DP110
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 333,234
2+ 299,911
4+ 283,249
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP190

Keo 2 Thành Phần 3M DP190

MPN: 3M-DP190
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 249,480
2+ 224,532
4+ 212,058
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP420

Keo 2 Thành Phần 3M DP420

MPN: 3M-DP420
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 498,960
2+ 449,064
4+ 424,116
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP490

Keo 2 Thành Phần 3M DP490

MPN: 3M-DP490
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 702,108
2+ 631,897
4+ 596,792
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP8810

Keo 2 Thành Phần 3M DP8810

MPN: 3M-DP8810
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 4,098,600
2+ 3,688,740
4+ 3,483,810
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo Dán Nhựa Và Cao Su 3M PR100

Keo Dán Nhựa Và Cao Su 3M PR100

MPN: 3M-PR100
Danh mục: Keo Dán Nhựa 3M
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 151,470
4+ 136,323
20+ 128,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 chai

Xuất kho: trong 3 ngày