BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Màu Sắc

Độ Nhớt

Thể Tích

Màu Sắc

Màu Sắc

Thương Hiệu

Thể Tích

Dung Tích/Trọng Lượng

Dạng Chứa Đựng

Độ Nhớt

Keo Dán

Keo Dán

Có 18 sản phẩm
Keo 2 Thành Phần 3M DP100

Mã sản phẩm: 3M-DP100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo 2 Thành Phần 3M DP110

Mã sản phẩm: 3M-DP110
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo 2 Thành Phần 3M DP190

Mã sản phẩm: 3M-DP190
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo 2 Thành Phần 3M DP420

Mã sản phẩm: 3M-DP420
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo 2 Thành Phần 3M DP490

Mã sản phẩm: 3M-DP490
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo 2 Thành Phần 3M DP8810

Mã sản phẩm: 3M-DP8810
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo Dán Gỗ, Kim Loại, Nhựa 3M 1357L

Mã sản phẩm: 3M-1357L
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo Dán Nhựa 3M 1099

Mã sản phẩm: 3M-1099
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo Dán Nhựa 3M 4475

Mã sản phẩm: 3M-4475
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo Dán Nhựa Và Cao Su 3M PR100

Mã sản phẩm: 3M-PR100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Chai
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo Dog X66 can 3,3L

Mã sản phẩm: 1502X66-33L
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 506,880 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Keo Dog X66 lon nhỏ 100ml

Mã sản phẩm: 1502X66-100ML
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 30,360 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Keo Dog X66 lon trung 200ml

Mã sản phẩm: 1502X66-200ML
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 42,240 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Keo Dog X66 lon lớn 600ml

Mã sản phẩm: 1502X66-600ML
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 514,800 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Keo Dog X66 thùng sắt 15kg

Mã sản phẩm: 1502X66-15KG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 2,263,800 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Keo Trám Trét 3M 550 - 310ml

Mã sản phẩm: 3M-PS550
Đặt hàng tối thiểu: 1 Chai
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo Xịt 3M HI-STRENGTH 90

Mã sản phẩm: 3M-HIST90
Đặt hàng tối thiểu: 1 Chai
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Keo Xịt 3M SUPER 75

Mã sản phẩm: 3M-SP75
Đặt hàng tối thiểu: 1 Chai
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon