BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Chiều Rộng Cổ Dê

Chiều Rộng Cổ Dê

Độ Dày Cổ Dê

Độ Dày Cổ Dê

Chiều Dài Đầu Siết

Chiều Dài Đầu Siết

Chiều Cao Đầu Siết

Chiều Cao Đầu Siết

Chiều Rộng Đầu Siết

Chiều Rộng Đầu Siết

Thương Hiệu

Vật Liệu

Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit

Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit

Có 23 sản phẩm
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 11-16mm

Mã sản phẩm: CLA22D16-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 9,237 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 13-20mm

Mã sản phẩm: CLA22D20-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 9,425 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 16-22mm

Mã sản phẩm: CLA22D22-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,179 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 18-25mm

Mã sản phẩm: CLA22D25-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,437 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 22-30mm

Mã sản phẩm: CLA22D30-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,125 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 25-35mm

Mã sản phẩm: CLA22D35-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,384 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 30-40mm

Mã sản phẩm: CLA22D40-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,641 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 35-50mm

Mã sản phẩm: CLA22D50-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,358 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 40-55 mm

Mã sản phẩm: CLA22D55-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 15,668 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 45-60mm

Mã sản phẩm: CLA22D60-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 15,979 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 55-70mm

Mã sản phẩm: CLA22D70-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 16,442 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 60-80mm

Mã sản phẩm: CLA22D80-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 16,768 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 70-90mm

Mã sản phẩm: CLA22D90-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 19,333 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 85-100mm

Mã sản phẩm: CLA22D100-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 19,727 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 90-120mm

Mã sản phẩm: CLA22D120-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 21,293 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 100-125mm

Mã sản phẩm: CLA22D125-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 25,454 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 130-150mm

Mã sản phẩm: CLA22D150-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 26,487 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 130-160mm

Mã sản phẩm: CLA22D160-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 30,441 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 150-180mm

Mã sản phẩm: CLA22D180-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,162 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 170-200mm

Mã sản phẩm: CLA22D200-S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 34,742 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
support_icon