Loading...

Tán Keo - Lock Nut

Tán keo (Nylon Insert Lock Nuts) hay còn gọi là tán khóa ren, đai ốc khóa, đai ốc khóa nhựa. Là một loại tán lục giác với vòng nhựa bên trong sẽ được tạo ren khi siết chặt có tác dụng chống lại sự tự tháo của tán - đai ốc. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 985 bằng thép hoặc thép không gỉ (inox 201, 304, 316). Sử dụng để khóa ren trong các mối lắp chuyển động. Ứng dụng trong hầu hết các công việc như ngành ô tô, ngành đóng tàu biển, ngành dầu khí, ngành cầu đường, và các máy móc thiết bị công nghiệp…

151 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,827 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 182,700 đ
Giá: 1,614 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,400 đ
Giá: 1,066 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 106,600 đ
Giá: 592 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 148,000 đ
Giá: 1,140 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 114,000 đ
Giá: 1,049 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 262,250 đ
Giá: 1,702 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 170,200 đ
Giá: 993 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 248,250 đ
Giá: 2,144 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 107,200 đ
Giá: 2,487 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 124,350 đ
Giá: 600 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 150,000 đ
Giá: 2,429 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,450 đ
Giá: 1,299 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 129,900 đ
Giá: 2,159 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 107,950 đ
Giá: 3,031 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,550 đ
Giá: 1,299 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 129,900 đ
Giá: 956 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 95,600 đ
Giá: 2,317 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 115,850 đ
Giá: 1,357 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,700 đ
Giá: 2,071 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 207,100 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn