BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Vật Liệu

Sử Dụng Cho

Phân Loại

Bộ Mũi Khoan

Bộ Mũi Khoan

Có 17 sản phẩm
Bộ mũi khoan sắt đa năng 10 chi tiết 1-10mm Bosch 2608577348

Mã sản phẩm: 2608577348
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 247,203 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan sắt đa năng 13 chi tiết 1.5-6.5mm Bosch 2608577349

Mã sản phẩm: 2608577349
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 148,797 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan kim cương 6/6/8mm Bosch 2607011626

Mã sản phẩm: 2607011626
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 587,653 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan gỗ 7 cây 3-10mm Bosch 2607017034

Mã sản phẩm: 2607017034
Đặt hàng tối thiểu: 2 Bộ / Chẵn 2 Bộ
Giá online: 97,504 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan gỗ Auger 6 cây 10-20mm Bosch 2607019322

Mã sản phẩm: 2607019322
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 588,797 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan gỗ 6 cây 14-24mm Bosch 2608595424

Mã sản phẩm: 2608595424
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 262,801 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan tường Concrete 8 mũi 3/4/5/6/7/8/9/10m Bosch 2608578156

Mã sản phẩm: 2608578156
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 151,195 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan tường Concrete 5 mũi 4/5/6/8/10m Bosch 2608578155

Mã sản phẩm: 2608578155
Đặt hàng tối thiểu: 2 Bộ / Chẵn 2 Bộ
Giá online: 91,256 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan tường 3 mũi 5/6/8mm Bosch 2608590127

Mã sản phẩm: 2608590127
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: 34,837 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 5 mũi khoan SDS plus-1 6/6/8/10/12x160mm Bosch 2608579120

Mã sản phẩm: 2608579120
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 148,797 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 3 mũi khoan SDS plus-1 6/8/10x160mm Bosch 2608579118

Mã sản phẩm: 2608579118
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 92,499 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan tường Concrete 3 mũi 6/8/10m Bosch 2608578124

Mã sản phẩm: 2608578124
Đặt hàng tối thiểu: 2 Bộ / Chẵn 2 Bộ
Giá online: 77,506 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 10 mũi khoan SDS plus-1 6x160mm Bosch 2608579122

Mã sản phẩm: 2608579122
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 241,197 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 10 mũi khoan SDS plus-1 8x160mm Bosch 2608579123

Mã sản phẩm: 2608579123
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 248,402 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 10 mũi khoan SDS plus-1 10x160mm Bosch 2608579124

Mã sản phẩm: 2608579124
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 274,802 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 10 mũi khoan SDS plus-1 12x160mm Bosch 2608579125

Mã sản phẩm: 2608579125
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 271,205 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan đa năng 5 mũi 4/5/6/8/10mm Bosch 2608680798

Mã sản phẩm: 2608680798
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 200,398 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon