Loading...

Ống Hơi PU

Ống hơi khí nén PU hay dây hơi khí nén PU là một loại ống dẫn khí được làm từ vật liệu polyurethane có đàn hồi cao bền chịu nhiệt độ và áp lực cao. Ống khí nén PU thường được sử dụng trong các hệ thống khí nén công nghiệp, như máy móc, thiết bị tự động hóa, robot và các ứng dụng khác. Hiện nay, trên thị trường có nhiều thương hiệu dây hơi khí nén PU: dây hơi khí nén PU CDC, dây hơi khí nén PU Airtac, dây hơi khí nén PU SMC,dây hơi khí nén PU xinyang ....

Xem bảng giá: Link Bảng Giá Xi Lanh Khí Nén Airtac

209 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 7,812 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 7,812 đ
Giá: 15,158 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 15,158 đ
Giá: 11,880 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,188,000 đ
Giá: 18,360 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,836,000 đ
Giá: 18,360 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,836,000 đ
Giá: 21,600 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 2,160,000 đ
Giá: 18,360 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,836,000 đ
Giá: 18,360 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,836,000 đ
Giá: 21,600 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 432,000 đ
Giá: 41,040 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 4,104,000 đ
Giá: 41,040 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 4,104,000 đ
Giá: 41,040 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 4,104,000 đ
Giá: 41,040 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 820,800 đ
Giá: 71,280 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 7,128,000 đ
Giá: 60,480 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 6,048,000 đ
Giá: 99,360 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 9,936,000 đ
Giá: 83,161 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 8,316,100 đ
Giá: 97,308 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 4,865,400 đ
Giá: 142,560 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 2,851,200 đ
Giá: 142,560 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 2,851,200 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn