Loading...

Tán Đóng (Self -Clinching Nuts)

Tán Đóng Loại Tròn (Self-Clinching Nut) là chi tiết kẹp chặt được sử dụng trong việc lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối. Chúng được cấy vào 1 lỗ được khoan sẵn trên tấm kim loại để tạo ren (theo kích thước khuyến cáo của nhà sản xuất). Răng xung quanh dưới tán đóng sẽ giữ nó chắc vào tấm kim loại. Được sử dụng chuyên cho ngành kim loại tấm.

79 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 839 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 83,900 đ
Giá: 839 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 83,900 đ
Giá: 942 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 94,200 đ
Giá: 942 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 94,200 đ
Giá: 942 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 94,200 đ
Giá: 985 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 98,500 đ
Giá: 985 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 98,500 đ
Giá: 985 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 98,500 đ
Giá: 1,044 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 104,400 đ
Giá: 1,044 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 104,400 đ
Giá: 1,044 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 104,400 đ
Giá: 1,087 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 108,700 đ
Giá: 1,593 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 159,300 đ
Giá: 1,593 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 159,300 đ
Giá: 2,896 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 144,800 đ
Giá: 2,896 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 144,800 đ
Giá: 855 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 213,750 đ
Giá: 449 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 112,250 đ
Giá: 449 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 112,250 đ
Giá: 449 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 112,250 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn