BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bộ lục giác đầu bằng 9 món Eight 008-01

Bộ lục giác đầu bằng 9 món Eight 008-01

MPN: 008-01
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 262,416
4+ 241,423
10+ 230,926
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 1.5mm EIGHT 008-1.5

Lục giác đen đầu bằng 1.5mm EIGHT 008-1.5

MPN: 008-1.5
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 7,700
100+ 7,084
300+ 6,776
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cây
Đặt hàng chẵn: 20 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 10mm EIGHT 008-10

Lục giác đen đầu bằng 10mm EIGHT 008-10

MPN: 008-10
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 67,452
10+ 62,056
30+ 59,358
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 12mm EIGHT 008-12

Lục giác đen đầu bằng 12mm EIGHT 008-12

MPN: 008-12
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 95,942
4+ 88,267
10+ 84,429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 14mm EIGHT 008-14

Lục giác đen đầu bằng 14mm EIGHT 008-14

MPN: 008-14
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,534
4+ 137,571
10+ 131,590
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 17mm EIGHT 008-17

Lục giác đen đầu bằng 17mm EIGHT 008-17

MPN: 008-17
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,194
4+ 178,659
10+ 170,891
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 19mm EIGHT 008-19

Lục giác đen đầu bằng 19mm EIGHT 008-19

MPN: 008-19
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 289,520
4+ 266,359
8+ 254,778
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 2.0mm EIGHT 008-2

Lục giác đen đầu bằng 2.0mm EIGHT 008-2

MPN: 008-2
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 8,470
100+ 7,792
300+ 7,454
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cây
Đặt hàng chẵn: 20 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 2.5mm EIGHT 008-2.5

Lục giác đen đầu bằng 2.5mm EIGHT 008-2.5

MPN: 008-2.5
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 9,394
100+ 8,642
300+ 8,267
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cây
Đặt hàng chẵn: 20 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 3.0mm EIGHT 008-3

Lục giác đen đầu bằng 3.0mm EIGHT 008-3

MPN: 008-3
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11,088
50+ 10,201
200+ 9,757
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cây
Đặt hàng chẵn: 10 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 4.0mm EIGHT 008-4

Lục giác đen đầu bằng 4.0mm EIGHT 008-4

MPN: 008-4
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,940
50+ 15,585
150+ 14,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cây
Đặt hàng chẵn: 10 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 5.0mm EIGHT 008-5

Lục giác đen đầu bằng 5.0mm EIGHT 008-5

MPN: 008-5
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 20,020
50+ 18,418
100+ 17,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cây
Đặt hàng chẵn: 10 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 5.5mm EIGHT 008-5.5

Lục giác đen đầu bằng 5.5mm EIGHT 008-5.5

MPN: 008-5.5
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 26,026
4+ 23,944
8+ 22,903
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 6.0mm EIGHT 008-6

Lục giác đen đầu bằng 6.0mm EIGHT 008-6

MPN: 008-6
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 27,566
4+ 25,361
8+ 24,258
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 7.0mm EIGHT 008-7

Lục giác đen đầu bằng 7.0mm EIGHT 008-7

MPN: 008-7
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 38,808
15+ 35,703
50+ 34,151
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây
Đặt hàng chẵn: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 8.0mm EIGHT 008-8

Lục giác đen đầu bằng 8.0mm EIGHT 008-8

MPN: 008-8
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,508
15+ 42,787
50+ 40,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cây
Đặt hàng chẵn: 5 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 9.0mm EIGHT 008-9

Lục giác đen đầu bằng 9.0mm EIGHT 008-9

MPN: 008-9
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 57,904
10+ 53,272
30+ 50,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác chữ T EIGHT 2.5mm 018-2.5H

Lục giác chữ T EIGHT 2.5mm 018-2.5H

MPN: 018-2.5H
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 103,488
4+ 95,209
10+ 91,069
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác chữ T EIGHT 2mm 018-2H

Lục giác chữ T EIGHT 2mm 018-2H

MPN: 018-2H
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 103,488
4+ 95,209
10+ 91,069
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác chữ T EIGHT 3mm 018-3H

Lục giác chữ T EIGHT 3mm 018-3H

MPN: 018-3H
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 113,190
4+ 104,135
10+ 99,607
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây
Đặt hàng chẵn: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày