BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Bộ lục giác đầu bằng 9 món Eight 008-01

Bộ lục giác đầu bằng 9 món Eight 008-01

MPN: 008-01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 204,500.00
>=5  (Bộ) 184,050.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 1.5mm EIGHT 008-1.5

Lục giác đen đầu bằng 1.5mm EIGHT 008-1.5

MPN: 008-1.5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 6,000.00
>=20  (Cây) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 10mm EIGHT 008-10

Lục giác đen đầu bằng 10mm EIGHT 008-10

MPN: 008-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 52,600.00
>=10  (Cây) 47,340.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 12mm EIGHT 008-12

Lục giác đen đầu bằng 12mm EIGHT 008-12

MPN: 008-12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 74,800.00
>=5  (Cây) 67,320.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 14mm EIGHT 008-14

Lục giác đen đầu bằng 14mm EIGHT 008-14

MPN: 008-14
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 116,500.00
>=5  (Cây) 104,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 17mm EIGHT 008-17

Lục giác đen đầu bằng 17mm EIGHT 008-17

MPN: 008-17
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 151,300.00
>=5  (Cây) 136,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 19mm EIGHT 008-19

Lục giác đen đầu bằng 19mm EIGHT 008-19

MPN: 008-19
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 225,600.00
>=5  (Cây) 203,040.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 2.0mm EIGHT 008-2

Lục giác đen đầu bằng 2.0mm EIGHT 008-2

MPN: 008-2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 6,600.00
>=20  (Cây) 5,940.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 2.5mm EIGHT 008-2.5

Lục giác đen đầu bằng 2.5mm EIGHT 008-2.5

MPN: 008-2.5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 7,300.00
>=20  (Cây) 6,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 3.0mm EIGHT 008-3

Lục giác đen đầu bằng 3.0mm EIGHT 008-3

MPN: 008-3
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 8,600.00
>=20  (Cây) 7,740.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 4.0mm EIGHT 008-4

Lục giác đen đầu bằng 4.0mm EIGHT 008-4

MPN: 008-4
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 13,200.00
>=20  (Cây) 11,880.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 5.0mm EIGHT 008-5

Lục giác đen đầu bằng 5.0mm EIGHT 008-5

MPN: 008-5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 15,600.00
>=20  (Cây) 14,040.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 5.5mm EIGHT 008-5.5

Lục giác đen đầu bằng 5.5mm EIGHT 008-5.5

MPN: 008-5.5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 20,300.00
>=10  (Cây) 18,270.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 6.0mm EIGHT 008-6

Lục giác đen đầu bằng 6.0mm EIGHT 008-6

MPN: 008-6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 21,500.00
>=10  (Cây) 19,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 7.0mm EIGHT 008-7

Lục giác đen đầu bằng 7.0mm EIGHT 008-7

MPN: 008-7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 30,200.00
>=10  (Cây) 27,180.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 8.0mm EIGHT 008-8

Lục giác đen đầu bằng 8.0mm EIGHT 008-8

MPN: 008-8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 36,200.00
>=10  (Cây) 32,580.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác đen đầu bằng 9.0mm EIGHT 008-9

Lục giác đen đầu bằng 9.0mm EIGHT 008-9

MPN: 008-9
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 45,100.00
>=10  (Cây) 40,590.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác chữ T EIGHT 2.5mm 018-2.5H

Lục giác chữ T EIGHT 2.5mm 018-2.5H

MPN: 018-2.5H
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 84,000.00
>=10  (Cây) 75,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác chữ T EIGHT 2mm 018-2H

Lục giác chữ T EIGHT 2mm 018-2H

MPN: 018-2H
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 84,000.00
>=10  (Cây) 75,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục giác chữ T EIGHT 3mm 018-3H

Lục giác chữ T EIGHT 3mm 018-3H

MPN: 018-3H
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 91,900.00
>=10  (Cây) 82,710.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 3 ngày