Loading...

Đầu Tuýp

Đầu tuýp, típ (đầu khẩu ) là phụ kiện gắn vào cần siết, giúp thao tác trở nên tiện lợi và dễ dàng trong các công việc tháo lắp bu lông, đai ốc trong trường hợp đai ốc cần lực xiết lớn. Đầu khẩu có dạng hình trụ, một đầu có lỗ hình vuông còn gọi là đầu điều khiển có đủ loại kích thước mà bạn cần. Ứng dụng cho các đai ốc của phương tiện di chuyển như: xe đạp, xe máy, ôtô, xe tải, tàu,...

2407 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 28,684 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 28,684 đ
Giá: 29,640 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 29,640 đ
Giá: 31,552 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 31,552 đ
Giá: 74,578 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 74,578 đ
Giá: 79,358 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 79,358 đ
Giá: 60,236 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 60,236 đ
Giá: 103,261 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 103,261 đ
Giá: 50,919 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 101,838 đ

Đầu Khẩu 6mm Tone 3S-06

Giá: 86,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,900 đ
Giá: 50,919 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 101,838 đ
Giá: 62,178 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 124,356 đ

Đầu Khẩu 7mm Tone 3S-07

Giá: 86,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,900 đ

Đầu Khẩu TOP KOGYO EDS-7C

Giá: 194,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 194,700 đ
Giá: 30,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 30,000 đ
Giá: 50,074 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 100,148 đ
Giá: 57,146 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 57,146 đ
Giá: 62,178 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 124,356 đ

Đầu Khẩu DR3/8inch - 8mm Tone 3D-08

Giá: 86,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,900 đ

Đầu Khẩu 8mm Tone 3S-08

Giá: 86,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,900 đ

Đầu Khẩu DR.1/2 - 8mm Tone 4S-08

Giá: 100,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 100,100 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn