Loading...

Ngành Hàng CNC

CNC (Computerized Numerically Controlled) là một bước phát triển cao từ các loại máy NC truyền thống (Numerically Controlled). Các máy CNC có một máy tính để thiết lập phần mềm dùng để điều khiển các chức năng dịch chuyển của máy. Các chương trình gia công được đọc cùng một lúc và được lưu trữ vào bộ nhớ. Khi gia công, máy tính đưa ra các lệnh điều khiển máy. Máy CNC được thiết kế với vô vàn chức năng, trong đó có những chức năng mà máy NC truyền thống không thể hoặc khó có thể thực hiện. Điều khiển máy tự động hóa, bù sai số khi đang thực hiện gia công, các tính năng lập trình nhanh chóng giúp cho các máy CNC hoạt động tự động, vận hành tiên tiến, chẩn sai hỗ trợ quá trình sửa chữa. Vì vậy, các dụng cụ sử dụng trên các máy CNC rất đa dạng và phải đảm bảo việc sử dụng với thời gian lâu nhất.

8632 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 439,582 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 439,582 đ
Giá: 439,582 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 439,582 đ
Giá: 348,634 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 348,634 đ

Panme Cơ Đo Ngoài 25-50 mm Shinwa 78936

Giá: Đang cập nhật

Panme Cơ Đo Ngoài 0-25 mm Shinwa 78935

Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Thước Căn Lá 65mm - 25 Lá Shinwa 73782

Giá: Đang cập nhật

Thước Căn Lá 150mm - 9 Lá Shinwa 73781

Giá: Đang cập nhật

Thước Căn Lá 100mm - 9 Lá Shinwa 73780

Giá: Đang cập nhật

Thước Căn Lá 75mm - 9 Lá Shinwa 73776

Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: 763,963 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 763,963 đ
Giá: 500,214 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 500,214 đ

Thước Cặp Đo Ngoài 15cm Shinwa 73318

Giá: Đang cập nhật

Thước Cặp Đo Trong 15cm Shinwa 73253

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn