Menu Menu

Thương Hiệu

Kiểu Bản Lề

Góc Xoay

Phân Loại

Kiểu Chốt Cửa

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Vật Liệu

Chiều Rộng (W)

Chiều Rộng (W)

Bề Dày (T)

Bề Dày (T)

Vị Trí

Góc Xoay

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Lỗ Khoét

Đường Kính Lỗ Khoét

Đường Kính Lỗ Xuyên

Đường Kính Lỗ Xuyên

Đường Kính Chốt

Đường Kính Chốt

Đường Kính Lỗ Bậc

Kích Thước (K)

Kích Thước (P)

Kích Thước (S)

Kích Thước (V)

Kích Thước (Z)

Kích Thước Góc (A)

Đường Kính (A)

Đường Kính (R)

Kích Thước (E)

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Kiểu Bản Lề

Góc Xoay

Phân Loại

Kiểu Chốt Cửa

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Vật Liệu

Chiều Rộng (W)

Chiều Rộng (W)

Bề Dày (T)

Bề Dày (T)

Vị Trí

Góc Xoay

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Lỗ Khoét

Đường Kính Lỗ Khoét

Đường Kính Lỗ Xuyên

Đường Kính Lỗ Xuyên

Đường Kính Chốt

Đường Kính Chốt

Đường Kính Lỗ Bậc

Kích Thước (K)

Kích Thước (P)

Kích Thước (S)

Kích Thước (V)

Kích Thước (Z)

Kích Thước Góc (A)

Đường Kính (A)

Đường Kính (R)

Kích Thước (E)

Xuất Xứ

Bản Lề Cửa

83 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mã sản phẩmSản phẩmGiá

Danh mục sản phẩm khác

No MOQ

No MOQ

Hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp

Free ship

Free ship

Miễn phí cho đơn hàng từ 1 triệu

Packing as required

Packing as required

Đóng gói theo yêu cầu của từng khách hàng

Save

Save

Giúp tiết kiệm tiền và thời gian cho doanh nghiệp