Loading...

Bản Lề Cửa

Bản lề (Hinge) là một thiết bị cơ học kết nối hai vật rắn và chỉ cho phép chúng quay một góc giới hạn. Bản lề dùng để gắn vào khung cửa bằng hai hoặc ba bản lề dọc ở bên phải hoặc bên trái. Cánh cửa được mở ra từ phía không có bản lề gắn vào. Đây là một trong những kiểu dáng đóng mở cửa lâu đời nhất. Một số loại cửa bản lề phổ biến nhất là cửa đơn và cửa đôi. Ứng dụng của bản lề rất đa dạng như bản lề cửa tủ điện , bản lề cửa nhôm định hình, bản lề cửa máy điều khiển hay bản lề bàn thao tác, bản lề cửa kho, bản lề cửa phòng họp, bản lề cửa ra vào, bản lề cửa phòng sơn, bản lề cửa phòng sấy.

Bảng giá bản lề cửa MECSU tháng 8 năm 2023

219 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 104,993 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 104,993 đ
Giá: 117,664 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 117,664 đ
Giá: 144,213 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 144,213 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 94,131 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,131 đ
Giá: 120,681 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,681 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 94,131 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,131 đ
Giá: 120,681 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,681 đ
Giá: 78,443 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,443 đ
Giá: 91,718 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 91,718 đ
Giá: 98,355 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 98,355 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn