BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đường Kính Ngoài

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Vật Liệu

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D114
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,410
10+ 10,808
100+ 9,367
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 86 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D21
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,050
10+ 4,538
100+ 3,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D27
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,270
10+ 4,703
100+ 4,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 106 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D34
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,930
10+ 5,198
100+ 4,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 132 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D42
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,480
10+ 5,610
100+ 4,862
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 72 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D49
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,250
10+ 6,188
100+ 5,363
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 80 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D60
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,130
10+ 6,848
100+ 5,935
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 85 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D76
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,340
10+ 7,755
100+ 6,721
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 51 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D90
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,200
10+ 9,900
100+ 8,580
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày