BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D114
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 14,421
100+ 10,816
200+ 9,374
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Tồn kho: 86 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D21
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,009
100+ 4,507
200+ 3,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D27
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,249
100+ 4,687
200+ 4,062
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Tồn kho: 106 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D34
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,971
100+ 5,228
200+ 4,531
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Tồn kho: 132 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D42
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 7,499
100+ 5,624
200+ 4,874
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Tồn kho: 72 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D49
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 8,220
100+ 6,165
200+ 5,343
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Tồn kho: 80 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D60
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 9,133
100+ 6,850
200+ 5,937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Tồn kho: 85 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D76
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 10,336
100+ 7,752
200+ 6,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Tồn kho: 51 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D90
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 13,220
100+ 9,915
200+ 8,593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ
Đặt hàng chẵn: 50 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày