Loading...

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống (Pipe Hanger) hay còn gọi là Cùm Treo Ống, Quang Treo Ống. Là một trong những phụ kiện dùng để cố định đường ống, đảm bảo cho hệ thống bên trong đường ống được an toàn, giúp cho toàn bộ kết cấu ống cố định tại một điểm mà không bị ảnh hưởng bởi tác động xung quanh. Được thiết kế dựa trên kích thước chuẩn của đường ống bao gồm kích thước từ 15A-400A. Thường được ứng dụng trong các công trình, nhà máy sản xuất hay trung tâm thương mại,...

9 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn