BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính Ngoài

Xuất Xứ

Vật Liệu

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D114
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 13,100.00
>=10  (Bộ) 9,825.00
>=100  (Bộ) 8,515.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D21
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 8,100.00
>=10  (Bộ) 6,075.00
>=100  (Bộ) 5,265.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D27
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 5,700.00
>=10  (Bộ) 4,275.00
>=100  (Bộ) 3,705.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D34
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 6,300.00
>=10  (Bộ) 4,725.00
>=100  (Bộ) 4,095.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D42
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 6,800.00
>=10  (Bộ) 5,100.00
>=100  (Bộ) 4,420.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D49
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 7,500.00
>=10  (Bộ) 5,625.00
>=100  (Bộ) 4,875.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D60
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 8,300.00
>=10  (Bộ) 6,225.00
>=100  (Bộ) 5,395.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D76
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 9,400.00
>=10  (Bộ) 7,050.00
>=100  (Bộ) 6,110.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽm

Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽm

MPN: CLA42D90
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 12,000.00
>=10  (Bộ) 9,000.00
>=100  (Bộ) 7,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày