BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

DN

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Chiều Rộng Đầu Treo

Chiều Rộng Đầu Treo

Chiều Cao Đai

Chiều Cao Đai

Chiều Rộng Đai

Chiều Rộng Đai

Độ Dày Đai

Độ Dày Đai

Size Bulong

Thương Hiệu

Vật Liệu

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN100) Ø114mm

Mã sản phẩm: CLA42D114
Đặt hàng tối thiểu: 10 Bộ / Chẵn 10 Bộ
Giá online: 14,421 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN15) Ø21mm

Mã sản phẩm: CLA42D21
Đặt hàng tối thiểu: 25 Bộ / Chẵn 25 Bộ
Giá online: 6,009 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN20) Ø27mm

Mã sản phẩm: CLA42D27
Đặt hàng tối thiểu: 25 Bộ / Chẵn 25 Bộ
Giá online: 6,249 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN25) Ø34mm

Mã sản phẩm: CLA42D34
Đặt hàng tối thiểu: 25 Bộ / Chẵn 25 Bộ
Giá online: 6,971 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN32) Ø42mm

Mã sản phẩm: CLA42D42
Đặt hàng tối thiểu: 25 Bộ / Chẵn 25 Bộ
Giá online: 7,499 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN40) Ø49mm

Mã sản phẩm: CLA42D49
Đặt hàng tối thiểu: 25 Bộ / Chẵn 25 Bộ
Giá online: 8,220 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN50) Ø60mm

Mã sản phẩm: CLA42D60
Đặt hàng tối thiểu: 10 Bộ / Chẵn 10 Bộ
Giá online: 9,133 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN65) Ø76mm

Mã sản phẩm: CLA42D76
Đặt hàng tối thiểu: 10 Bộ / Chẵn 10 Bộ
Giá online: 10,336 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Đai Treo Ống Hai Mảnh Thép Mạ Kẽm (DN80) Ø90mm

Mã sản phẩm: CLA42D90
Đặt hàng tối thiểu: 10 Bộ / Chẵn 10 Bộ
Giá online: 13,220 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.