BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Loại Sản Phẩm

Đường Kính Bi (d)

Vít Bi Nhún (Ball Plunger)

Vít Bi Nhún (Ball Plunger)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN10

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN10

MPN: MP012A10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 31,570
10+ 23,678
100+ 20,521
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 90 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN10L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN10L

MPN: MP012A10L
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 31,570
10+ 23,678
100+ 20,521
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN12

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN12

MPN: MP012A12
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 60,940
5+ 45,705
50+ 39,611
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 1 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN2

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN2

MPN: MP012A2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 26,180
10+ 19,635
100+ 17,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN3

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN3

MPN: MP012A3
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 26,180
10+ 19,635
100+ 17,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 240 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN4

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN4

MPN: MP012A4
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 26,180
10+ 19,635
100+ 17,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 196 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN4L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN4L

MPN: MP012A4L
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 26,180
10+ 19,635
100+ 17,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN5

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN5

MPN: MP012A5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 26,180
10+ 19,635
100+ 17,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 200 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN5L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN5L

MPN: MP012A5L
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 26,180
5+ 19,635
50+ 17,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN6

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN6

MPN: MP012A6
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 26,180
10+ 19,635
100+ 17,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 200 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN6L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN6L

MPN: MP012A6L
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 26,180
10+ 19,635
100+ 17,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN8

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN8

MPN: MP012A8
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 27,940
10+ 20,955
100+ 18,161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 97 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN8L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN8L

MPN: MP012A8L
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 27,940
10+ 20,955
100+ 18,161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY10

Vít Nhúng Bi Thép BPY10

MPN: MP018A10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 15,620
10+ 11,715
100+ 10,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY12

Vít Nhúng Bi Thép BPY12

MPN: MP018A12
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 22,880
10+ 17,160
100+ 14,872
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY16

Vít Nhúng Bi Thép BPY16

MPN: MP018A16
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 104,940
5+ 78,705
50+ 68,211
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY3

Vít Nhúng Bi Thép BPY3

MPN: MP018A3
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,380
10+ 13,035
100+ 11,297
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY4

Vít Nhúng Bi Thép BPY4

MPN: MP018A4
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,190
10+ 10,643
100+ 9,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY5

Vít Nhúng Bi Thép BPY5

MPN: MP018A5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,190
10+ 10,643
100+ 9,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY6

Vít Nhúng Bi Thép BPY6

MPN: MP018A6
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,190
10+ 10,643
100+ 9,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày