Loading...

Vít Bi Nhún (Ball Plunger)

Vít Bi Nhún (Ball Plunger) là một sản phẩm có thân hình ống chứa 1 viên bi (thép hoặc nhựa) và lò xo nén, lò xo luôn đẩy bi ra, lò xo được bao bọc trong thân ren. Vít Bi Nhún có ren ngoài tương tự như của Bulong hoặc các vít khác. Ở dưới cùng là đầu khóa lục giác hoặc rãnh. Là chi tiết máy làm sẵn dùng định vị hai chi tiết với nhau trong kết cấu cơ khí. Có thể dùng làm ly hợp an toàn phòng quá tải trong truyền động.

828 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 49,951 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 249,755 đ
Giá: 49,951 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 249,755 đ
Giá: 54,233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 271,165 đ
Giá: 68,505 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 342,525 đ
Giá: 92,767 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 463,835 đ
Giá: 121,310 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,310 đ
Giá: 171,262 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 171,262 đ
Giá: 54,233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 271,165 đ
Giá: 57,088 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 285,440 đ
Giá: 64,224 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 321,120 đ
Giá: 78,495 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 392,475 đ
Giá: 97,049 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 485,245 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 185,534 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 185,534 đ
Giá: 54,233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 271,165 đ
Giá: 57,088 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 285,440 đ
Giá: 64,224 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 321,120 đ
Giá: 78,495 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 392,475 đ
Giá: 97,049 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 485,245 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn