MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vít Bi Nhún (Ball Plunger)

Đường Kính Đầu (D1)
Size (D)
Đường Kính Bi (d)
Khóa (B)
Size (M)
Loại
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Vít Bi Nhún (Ball Plunger)

Vít bi nhúng (Ball Plunger) vít nhúng, bi vít nhúng bi - loại ngắn vít nhúng bi inox