Menu Menu

Thương Hiệu

Size

Series

Chủng Loại

Xuất Xứ

Kiểu Con Trượt

Kiểu Tải Trọng

Chiều Dài Con Trượt (L)

Kiểu Bạc Trượt

Chiều Rộng Con Trượt (W)

Tổng Chiều Cao (H)

Phân Loại

Loại Mặt Bích

Loại Vỏ Bạc Trượt

Loại Cần Gạt

Vật Liệu

Vật Liệu Bi

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Dài

Chiều Dài

Tổng Chiều Cao

Tổng Chiều Cao

Đường Kính Mặt Bích

Đường Kính Mặt Bích

Chiều Rộng Khối

Chiều Rộng Khối

Chiều Cao Làm Việc

Xử Lý Bề Mặt

P.C.D

P.C.D

Vật Liệu Cần Gạt

Thương Hiệu

Size

Series

Chủng Loại

Xuất Xứ

Kiểu Con Trượt

Kiểu Tải Trọng

Chiều Dài Con Trượt (L)

Kiểu Bạc Trượt

Chiều Rộng Con Trượt (W)

Tổng Chiều Cao (H)

Phân Loại

Loại Mặt Bích

Loại Vỏ Bạc Trượt

Loại Cần Gạt

Vật Liệu

Vật Liệu Bi

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Dài

Chiều Dài

Tổng Chiều Cao

Tổng Chiều Cao

Đường Kính Mặt Bích

Đường Kính Mặt Bích

Chiều Rộng Khối

Chiều Rộng Khối

Chiều Cao Làm Việc

Xử Lý Bề Mặt

P.C.D

P.C.D

Vật Liệu Cần Gạt

Dẫn Hướng Tuyến Tính

2476 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)