BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Bề Rộng

Bề Rộng

Màu Sắc

Chiều Dài

Băng Keo

Băng Keo

Băng Keo Điện 3M 1316 (Đen)

Băng Keo Điện 3M 1316 (Đen)

MPN: 3M-1316-BK
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,320
50+ 11,088
100+ 10,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cuộn
Đặt hàng chẵn: 10 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1316 (Xanh Dương)

Băng Keo Điện 3M 1316 (Xanh Dương)

MPN: 3M-1316-BL
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,320
50+ 11,088
100+ 10,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cuộn
Đặt hàng chẵn: 10 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1316 (Đỏ)

Băng Keo Điện 3M 1316 (Đỏ)

MPN: 3M-1316-RE
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,320
50+ 11,088
100+ 10,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cuộn
Đặt hàng chẵn: 10 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1316 (Vàng)

Băng Keo Điện 3M 1316 (Vàng)

MPN: 3M-1316-YE
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,320
50+ 11,088
100+ 10,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cuộn
Đặt hàng chẵn: 10 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1505 (Đen)

Băng Keo Điện 3M 1505 (Đen)

MPN: 3M-1505-BK
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,070
100+ 3,663
500+ 3,460
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cuộn
Đặt hàng chẵn: 25 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1505 (Xanh Dương)

Băng Keo Điện 3M 1505 (Xanh Dương)

MPN: 3M-1505-BL
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,070
100+ 3,663
500+ 3,460
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cuộn
Đặt hàng chẵn: 25 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1505 (Đỏ)

Băng Keo Điện 3M 1505 (Đỏ)

MPN: 3M-1505-RE
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,070
100+ 3,663
500+ 3,460
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cuộn
Đặt hàng chẵn: 25 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1505 (Vàng)

Băng Keo Điện 3M 1505 (Vàng)

MPN: 3M-1505-YE
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,070
100+ 3,663
500+ 3,460
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cuộn
Đặt hàng chẵn: 25 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1518 Chống Cháy Lan

Băng Keo Điện 3M 1518 Chống Cháy Lan

MPN: 3M-1518-BK
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,180
50+ 13,662
100+ 12,903
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cuộn
Đặt hàng chẵn: 10 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Cao Su 3M TEMFLEX 2155

Băng Keo Cao Su 3M TEMFLEX 2155

MPN: 3M-2155-19
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 85,580
10+ 77,022
20+ 72,743
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Giấy Chịu Nhiệt 3M 244

Băng Keo Giấy Chịu Nhiệt 3M 244

MPN: 3M-244-12
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 62,370
10+ 56,133
20+ 53,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Giấy 3M 320 - 24mm

Băng Keo Giấy 3M 320 - 24mm

MPN: 3M-320-24
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,460
25+ 18,414
50+ 17,391
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn
Đặt hàng chẵn: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Giấy 3M 320 - 48mm

Băng Keo Giấy 3M 320 - 48mm

MPN: 3M-320-48
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 41,030
25+ 36,927
50+ 34,876
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn
Đặt hàng chẵn: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Nhôm 3M 3381

Băng Keo Nhôm 3M 3381

MPN: 3M-3381-48
Danh mục: Băng Keo Nhôm
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 409,860
2+ 368,874
4+ 348,381
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 12mm

Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 12mm

MPN: 3M-4229-12
Danh mục: Băng Keo 2 Mặt
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 49,940
10+ 44,946
20+ 42,449
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 25mm

Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 25mm

MPN: 3M-4229-25
Danh mục: Băng Keo 2 Mặt
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 192,500
2+ 173,250
10+ 163,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo 2 Mặt 3M 4905

Băng Keo 2 Mặt 3M 4905

MPN: 3M-4905-20
Danh mục: Băng Keo 2 Mặt
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 801,900
2+ 721,710
4+ 681,615
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo 2 Mặt 3M 5915

Băng Keo 2 Mặt 3M 5915

MPN: 3M-5915-20
Danh mục: Băng Keo 2 Mặt
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 516,780
2+ 465,102
4+ 439,263
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Vinyl (Dán Sàn) 3M 764 Đen (Khổ 50mm)

Băng Keo Vinyl (Dán Sàn) 3M 764 Đen (Khổ 50mm)

MPN: 3M-764-050BK
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 106,920
10+ 96,228
20+ 90,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Vinyl (Dán Sàn) 3M 764 Xanh dương (Khổ 50mm)

Băng Keo Vinyl (Dán Sàn) 3M 764 Xanh dương (Khổ 50mm)

MPN: 3M-764-050BL
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 106,920
10+ 96,228
20+ 90,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày