BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Bề Rộng

Bề Rộng

Màu Sắc

Chiều Dài

Băng Keo

Băng Keo

Có 54 sản phẩm
Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 12mm

Mã sản phẩm: 3M-4229-12
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cuộn / Chẵn 5 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 25mm

Mã sản phẩm: 3M-4229-25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo 2 Mặt 3M 4905

Mã sản phẩm: 3M-4905-20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo 2 Mặt 3M 5915

Mã sản phẩm: 3M-5915-20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cách Điện Hạ Thế 3M SCOTCH SUPER 33+

Mã sản phẩm: 3M-SU33-19
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cuộn / Chẵn 5 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cách Điện Hạ Thế 3M SCOTCH SUPER 35 (Đỏ)

Mã sản phẩm: 3M-SU35-RE
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cuộn / Chẵn 5 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cách Điện Hạ Thế 3M SCOTCH SUPER 35 (Trắng)

Mã sản phẩm: 3M-SU35-WH
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cuộn / Chẵn 5 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cách Điện Hạ Thế 3M SCOTCH SUPER 35 (Vàng)

Mã sản phẩm: 3M-SU35-YE
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cuộn / Chẵn 5 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cách Điện Hạ Thế 3M SCOTCH SUPER 35 (Xanh Dương)

Mã sản phẩm: 3M-SU35-BL
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cuộn / Chẵn 5 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cách Điện Hạ Thế 3M SCOTCH SUPER 35 (Xanh Lá)

Mã sản phẩm: 3M-SU35-GR
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cuộn / Chẵn 5 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cách Điện Trung Thế Chống Nước 3M SCOTCH MATIC 2228

Mã sản phẩm: 3M-SC2228-BK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cao Su 3M TEMFLEX 2155

Mã sản phẩm: 3M-2155-19
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cuộn / Chẵn 5 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Cao Su Trung Thế 3M SCOTCH RUBBER 23

Mã sản phẩm: 3M-SC23-BK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Điện 3M 1316 (Đen)

Mã sản phẩm: 3M-1316-BK
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cuộn / Chẵn 10 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Điện 3M 1316 (Đỏ)

Mã sản phẩm: 3M-1316-RE
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cuộn / Chẵn 10 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Điện 3M 1316 (Vàng)

Mã sản phẩm: 3M-1316-YE
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cuộn / Chẵn 10 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Điện 3M 1316 (Xanh Dương)

Mã sản phẩm: 3M-1316-BL
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cuộn / Chẵn 10 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Điện 3M 1505 (Đỏ)

Mã sản phẩm: 3M-1505-RE
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cuộn / Chẵn 25 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Điện 3M 1505 (Vàng)

Mã sản phẩm: 3M-1505-YE
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cuộn / Chẵn 25 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Băng Keo Điện 3M 1505 (Xanh Dương)

Mã sản phẩm: 3M-1505-BL
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cuộn / Chẵn 25 Cuộn
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon