BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Băng Keo Điện 3M 1316 (Đen)

Băng Keo Điện 3M 1316 (Đen)

MPN: 3M-1316-BK
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 12,296
10+ 11,066
50+ 10,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1316 (Xanh Dương)

Băng Keo Điện 3M 1316 (Xanh Dương)

MPN: 3M-1316-BL
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 12,296
10+ 11,066
50+ 10,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1316 (Đỏ)

Băng Keo Điện 3M 1316 (Đỏ)

MPN: 3M-1316-RE
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 12,296
10+ 11,066
50+ 10,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1316 (Vàng)

Băng Keo Điện 3M 1316 (Vàng)

MPN: 3M-1316-YE
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 12,296
10+ 11,066
50+ 10,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1505 (Đen)

Băng Keo Điện 3M 1505 (Đen)

MPN: 3M-1505-BK
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 4,099
100+ 3,689
500+ 3,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1505 (Xanh Dương)

Băng Keo Điện 3M 1505 (Xanh Dương)

MPN: 3M-1505-BL
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 4,099
100+ 3,689
500+ 3,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1505 (Đỏ)

Băng Keo Điện 3M 1505 (Đỏ)

MPN: 3M-1505-RE
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 4,099
100+ 3,689
500+ 3,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1505 (Vàng)

Băng Keo Điện 3M 1505 (Vàng)

MPN: 3M-1505-YE
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 4,099
100+ 3,689
500+ 3,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện 3M 1518 Chống Cháy Lan

Băng Keo Điện 3M 1518 Chống Cháy Lan

MPN: 3M-1518-BK
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 15,147
40+ 13,632
200+ 12,875
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Cao Su 3M TEMFLEX 2155

Băng Keo Cao Su 3M TEMFLEX 2155

MPN: 3M-2155-19
Danh mục: Băng Keo Điện
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 85,536
10+ 76,982
50+ 72,706
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Giấy Chịu Nhiệt 3M 244

Băng Keo Giấy Chịu Nhiệt 3M 244

MPN: 3M-244-12
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,370
10+ 56,133
50+ 53,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Giấy 3M 320 - 24mm

Băng Keo Giấy 3M 320 - 24mm

MPN: 3M-320-24
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,493
40+ 18,444
200+ 17,419
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Giấy 3M 320 - 48mm

Băng Keo Giấy 3M 320 - 48mm

MPN: 3M-320-48
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,986
20+ 36,887
100+ 34,838
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Nhôm 3M 3381

Băng Keo Nhôm 3M 3381

MPN: 3M-3381-48
Danh mục: Băng Keo Nhôm
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 409,860
2+ 368,874
4+ 348,381
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 12mm

Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 12mm

MPN: 3M-4229-12
Danh mục: Băng Keo 2 Mặt
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 49,896
10+ 44,906
50+ 42,412
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 25mm

Băng Keo 2 Mặt 3M 4229 - 25mm

MPN: 3M-4229-25
Danh mục: Băng Keo 2 Mặt
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 192,456
2+ 173,211
10+ 163,588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo 2 Mặt 3M 4905

Băng Keo 2 Mặt 3M 4905

MPN: 3M-4905-20
Danh mục: Băng Keo 2 Mặt
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 677,160
2+ 609,444
4+ 575,586
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo 2 Mặt 3M 5915

Băng Keo 2 Mặt 3M 5915

MPN: 3M-5915-20
Danh mục: Băng Keo 2 Mặt
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 516,780
2+ 465,102
4+ 439,263
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Vinyl (Dán Sàn) 3M 764 Đen

Băng Keo Vinyl (Dán Sàn) 3M 764 Đen

MPN: 3M-764-BK
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 106,920
10+ 96,228
50+ 90,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Vinyl (Dán Sàn) 3M 764 Xanh dương

Băng Keo Vinyl (Dán Sàn) 3M 764 Xanh dương

MPN: 3M-764-BL
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 106,920
10+ 96,228
50+ 90,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày