Loading...

Băng Keo

Băng keo (Tape) hay băng dính là một vật liệu có khả năng kết dính tuyệt vời với hai thành phần chính là keo và vật liệu dai hay mềm như màng nhựa BOPP, PVC,… Hiện nay trên thị trường có nhiều loại băng keo khác nhau, nó được phân loại dựa vào các tiêu chí như chất liệu của băng keo, vật liệu quết keo, công dụng băng keo, kích thước, hình dáng của băng keo. Băng keo được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công nghiệp.

61 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 3,964 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 3,964 đ
Giá: 19,462 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 116,772 đ
Giá: 776,623 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 776,623 đ
Giá: 14,617 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 146,170 đ
Giá: 3,655 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 91,375 đ
Giá: 6,852 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 68,520 đ
Giá: 13,508 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 81,048 đ
Giá: 34,128 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 170,640 đ

Băng Keo Giấy 3M 320 - 24mm

Giá: 16,714 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 83,570 đ
Giá: 93,645 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 93,645 đ
Giá: 49,913 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 249,565 đ

Băng Keo Điện 3M 1518 Chống Cháy Lan

Giá: 15,798 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 157,980 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn