BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size Ren (d)

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Loại Sản Phẩm

Chiều Cao Đầu (h)

Bulong Hàn

Bulong Hàn

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M3x10

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M3x10

MPN: WBM3-10
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,800.00
>=100  (Con) 1,350.00
>=1000  (Con) 1,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M3x25

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M3x25

MPN: WBM3-25
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,300.00
>=100  (Con) 1,725.00
>=1000  (Con) 1,495.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M4x10

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M4x10

MPN: WBM4-10
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,900.00
>=100  (Con) 1,425.00
>=1000  (Con) 1,235.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M5x10

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M5x10

MPN: WBM5-10
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,000.00
>=100  (Con) 1,500.00
>=1000  (Con) 1,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 400 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 30 ngày)

Đinh Hàn thép M5x12

Đinh Hàn thép M5x12

MPN: WBM5-12
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,600.00
>=100  (Con) 1,200.00
>=1000  (Con) 1,040.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 800 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 30 ngày)

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M5x15

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M5x15

MPN: WBM5-15
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,100.00
>=100  (Con) 1,575.00
>=1000  (Con) 1,365.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Đinh Hàn Inox 304 M5x15

Đinh Hàn Inox 304 M5x15

MPN: WBM5-15SS
Danh mục: Bulong Hàn-Inox
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,600.00
>=100  (Con) 1,950.00
>=1000  (Con) 1,690.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 750 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 21 ngày)

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M6x10

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M6x10

MPN: WBM6-10
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,000.00
>=100  (Con) 1,500.00
>=1000  (Con) 1,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Đinh Hàn Inox 304 M6x10

Đinh Hàn Inox 304 M6x10

MPN: WBM6-10SS
Danh mục: Bulong Hàn-Inox
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 4,900.00
>=50  (Con) 3,675.00
>=500  (Con) 3,185.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M6x15

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M6x15

MPN: WBM6-15
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,200.00
>=100  (Con) 1,650.00
>=1000  (Con) 1,430.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M6x20

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M6x20

MPN: WBM6-20
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,500.00
>=100  (Con) 1,875.00
>=1000  (Con) 1,625.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 1400 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 21 ngày)

Đinh Hàn Inox 304 M6x8

Đinh Hàn Inox 304 M6x8

MPN: WBM6-8SS
Danh mục: Bulong Hàn-Inox
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 4,800.00
>=50  (Con) 3,600.00
>=500  (Con) 3,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M8x10

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M8x10

MPN: WBM8-10
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 4,100.00
>=50  (Con) 3,075.00
>=500  (Con) 2,665.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M8x15

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M8x15

MPN: WBM8-15
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 4,800.00
>=50  (Con) 3,600.00
>=500  (Con) 3,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Tồn kho: 1347 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 21 ngày)

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M8x20

Đinh Hàn Thép Mạ Đồng M8x20

MPN: WBM8-20
Danh mục: Bulong Hàn-Thép
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 5,500.00
>=50  (Con) 4,125.00
>=500  (Con) 3,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Tồn kho: 1040 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 21 ngày)