Loading...

Bulong Hàn

Bulong hàn (Stud Welding) là bulong dùng để nối với các phôi phẳng bằng hồ quang hàn và tác dụng của lực ép. Bulong hàn được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13918 từ thép và inox 304. Chúng thường được sử dụng để hàn đinh tán ren, ống lót và chốt ren trong các ứng dụng xây dựng thép, cầu, nhà máy điện, lò công nghiệp, cơ khí nói chung...

64 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 388 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 97,000 đ
Giá: 399 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,750 đ
Giá: 409 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 102,250 đ
Giá: 462 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 115,500 đ
Giá: 546 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 136,500 đ
Giá: 619 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 154,750 đ
Giá: 525 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 131,250 đ
Giá: 567 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 141,750 đ
Giá: 608 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 152,000 đ
Giá: 672 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 168,000 đ
Giá: 735 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 183,750 đ
Giá: 798 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 199,500 đ
Giá: 871 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 217,750 đ
Giá: 587 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 146,750 đ
Giá: 650 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 162,500 đ
Giá: 1,692 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 169,200 đ
Giá: 735 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 183,750 đ
Giá: 809 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 202,250 đ
Giá: 881 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 220,250 đ
Giá: 650 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 162,500 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn