Loading...

Bulong Cổ Vuông

Bulong cổ vuông (Carriage Bolts) hay còn gọi là bulong đầu tròn cổ vuông, là bulong có đầu tròn, ren chạy dọc theo phần thân, cổ vuông giúp bulong tránh bị dịch chuyển khi siết chặt. Bulong cổ vuông được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 603 từ thép và thép không gỉ (inox 304). Chúng dùng để cố định kim loại vào gỗ trong các công trình bến tàu, xích đu, bàn, cũng như các bề mặt khác cần mài bóng (Smooth Finish).

197 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 491 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 122,750 đ
Giá: 921 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 230,250 đ
Giá: 633 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 158,250 đ
Giá: 314 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 78,500 đ
Giá: 754 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 188,500 đ
Giá: 864 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 86,400 đ
Giá: 892 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 89,200 đ
Giá: 1,035 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 103,500 đ
Giá: 1,145 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 114,500 đ
Giá: 458 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 114,500 đ
Giá: 1,386 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 138,600 đ
Giá: 242 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 60,500 đ
Giá: 473 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 118,250 đ
Giá: 560 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 140,000 đ
Giá: 1,416 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 141,600 đ
Giá: 1,616 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,600 đ
Giá: 2,781 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 278,100 đ
Giá: 644 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,000 đ
Giá: 2,444 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 122,200 đ
Giá: 2,655 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 132,750 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn