Loading...

Máy Khoan Góc

Máy khoan góc là một loại máy khoan đặc biệt chuyên dụng để người dùng khoan ở các khu vực có góc nhỏ hẹp, góc bàn, góc tủ, vị trí trên cao,... Nơi mà các loại máy khoan cầm tay thông thường không thể thi công được. Phần đầu của máy khoan góc có thể điều chỉnh được góc cắt ở nhiều độ khác nhau: ngang, chếch hoặc dựng đứng so với thân máy. Tuy năng suất làm việc không cao và linh hoạt như các loại máy khoan thông thường. Nhưng máy khoan góc lại giải quyết được những vấn đền nan giải lúc khó khăn nhất.

3 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn