BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Phân Giải

Lực Đo

Calip Ngàm Kiểm Tra Kích Thước

Calip Ngàm Kiểm Tra Kích Thước

Có 10 sản phẩm
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-101 (0-25mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-101-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,728,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-102 (25-50mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-102-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,867,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-103 (50-75mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-103-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,029,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-104 (75-100mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-104-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,144,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-105 (100-125mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-105-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,329,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-106 (125-150mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-106-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,410,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-107 (150-175mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-107-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,525,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-108 (175-200mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-108-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,525,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-109 (200-225mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-109-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,461,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-110 (225-250mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 201-110-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,530,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon