Loading...

Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp (Turnbuckles) bạn có thể hiểu sơ lược chính là công cụ mang đến tác động với sự trợ giúp tích cực cho các kết cấu cần dùng tới dây cáp thép. Chi tiết hơn chính là chúng đóng vai trò điều chỉnh sức căng dây, nhờ vậy có thể mang đến sự liên kết giữa cáp thép với các khung cố định hay giữa các sợi cáp thép với nhau tùy theo đặc tính của các công trình. Được sử dụng nhằm giúp neo, chằng, kéo, điều chỉnh sức căng của sợi cáp nên sản phẩm có mặt trong hầu hết các công việc.

10 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 19,479 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 97,395 đ
Giá: 27,804 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 139,020 đ
Giá: 43,387 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 216,935 đ
Giá: 82,434 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 82,434 đ
Giá: 118,116 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 118,116 đ
Giá: 174,431 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 174,431 đ
Giá: 257,660 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 257,660 đ
Giá: Đang cập nhật
Giá: 543,781 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 543,781 đ
Giá: 1,416,690 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,416,690 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn