BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Size Ren

Size Ren

Chiều Dài Thân

Chiều Dài Thân

Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp

Có 10 sản phẩm
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M5

Mã sản phẩm: 2473DM050H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: 25,013 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M6

Mã sản phẩm: 2473DM060H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: 35,699 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M8

Mã sản phẩm: 2473DM080H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: 55,711 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M10

Mã sản phẩm: 2473DM100H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 86,409 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M12

Mã sản phẩm: 2473DM120H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 151,671 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M14

Mã sản phẩm: 2473DM140H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 223,981 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M16

Mã sản phẩm: 2473DM160H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 330,854 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M18

Mã sản phẩm: 2473DM180H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M20

Mã sản phẩm: 2473DM200H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 628,426 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M24

Mã sản phẩm: 2473DM240H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,637,213 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
support_icon