BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size Ren (d)

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M5

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M5

MPN: 2473DM050H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 22,100.00
>=10  (Bộ) 19,890.00
>=50  (Bộ) 17,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M6

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M6

MPN: 2473DM060H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 31,400.00
>=10  (Bộ) 28,260.00
>=50  (Bộ) 25,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M8

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M8

MPN: 2473DM080H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 49,100.00
>=5  (Bộ) 44,190.00
>=25  (Bộ) 39,280.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M10

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M10

MPN: 2473DM100H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 76,300.00
>=5  (Bộ) 68,670.00
>=25  (Bộ) 61,040.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M12

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M12

MPN: 2473DM120H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 133,600.00
>=2  (Bộ) 120,240.00
>=10  (Bộ) 106,880.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M14

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M14

MPN: 2473DM140H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 197,200.00
>=2  (Bộ) 177,480.00
>=10  (Bộ) 157,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M16

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M16

MPN: 2473DM160H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 291,800.00
>=2  (Bộ) 262,620.00
>=5  (Bộ) 233,440.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M18

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M18

MPN: 2473DM180H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 577,500.00
>=2  (Bộ) 519,750.00
>=5  (Bộ) 462,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M20

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M20

MPN: 2473DM200H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 693,000.00
>=2  (Bộ) 623,700.00
>=5  (Bộ) 554,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M24

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M24

MPN: 2473DM240H0
Danh mục: Tăng Đơ Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 1,386,000.00
>=2  (Bộ) 1,247,400.00
>=5  (Bộ) 1,108,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày