Loading...

Gối Đỡ Vòng Bi Cầu UCP

Vòng Bi Gối Đỡ (Bearing Units) là một dạng chi tiết lắp bên ngoài các hệ thống băng chuyền cụm máy. Nó không phải là chi được dùng bên trong của các bộ phận máy. Nó có các đặc tính tương tự như bi cầu nhưng phần gối đỡ ôm lấy bi có nhiều hình dạng khác nhau như: vuông, tròn, omega, hình thoi.. để phù hợp với từng ứng dụng khác nhau của nó. Chức năng chính của gối đỡ vòng bi là giữ các trục dẫn máy theo chiều nằm ngang hoặc thẳng đứng trên các chi tiết máy.

82 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 320,650 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 320,650 đ
Giá: 559,680 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 559,680 đ
Giá: 303,160 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 303,160 đ
Giá: 670,450 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 670,450 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 201 (d12)

Giá: 236,931 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 236,931 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 202 (d15)

Giá: 236,931 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 236,931 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 203 (d17)

Giá: 236,931 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 236,931 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 204 (d20)

Giá: 218,508 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 218,508 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 205 (d25)

Giá: 230,402 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 230,402 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 206 (d30)

Giá: 308,524 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 308,524 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 207 (d35)

Giá: 361,343 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 361,343 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 208 (d40)

Giá: 440,631 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 440,631 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 209 (d45)

Giá: 494,734 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 494,734 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 210 (d50)

Giá: 591,745 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 591,745 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 211 (d55)

Giá: 750,321 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 750,321 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 212 (d60)

Giá: 1,019,667 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,019,667 đ

Gối Đỡ Bi Cầu Asahi UCP 312 (d60)

Giá: 1,603,250 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,603,250 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn