BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại

Số Răng

Vật Liệu

Tên Sản Phẩm

Chiều Dài Chu Vi Đai

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1000) HTBN1000S5M-100

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1000) HTBN1000S5M-100

MPN: TB1000S5M10R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 739,750
2+ 702,763
4+ 665,775
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1000) HTBN1000S5M-150

Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1000) HTBN1000S5M-150

MPN: TB1000S5M15R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 644,380
2+ 612,161
4+ 579,942
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1000) HTBN1000S5M-250

Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1000) HTBN1000S5M-250

MPN: TB1000S5M25R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,825,450
2+ 1,734,178
4+ 1,642,905
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S8M (W150xC1000) HTBN1000S8M-150

Dây đai moment xoắn S8M (W150xC1000) HTBN1000S8M-150

MPN: TB1000S8M15R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,189,540
2+ 1,130,063
4+ 1,070,586
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S8M (W250xC1000) HTBN1000S8M-250

Dây đai moment xoắn S8M (W250xC1000) HTBN1000S8M-250

MPN: TB1000S8M25R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,985,500
2+ 1,886,225
4+ 1,786,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S8M (W300xC1000) HTBN1000S8M-300

Dây đai moment xoắn S8M (W300xC1000) HTBN1000S8M-300

MPN: TB1000S8M30R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,431,110
2+ 2,309,555
4+ 2,187,999
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S8M (W400xC1000) HTBN1000S8M-400

Dây đai moment xoắn S8M (W400xC1000) HTBN1000S8M-400

MPN: TB1000S8M40R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,170,750
2+ 3,012,213
4+ 2,853,675
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T10 (W200xC1000) TTBU1000T10-200

Dây đai moment xoắn T10 (W200xC1000) TTBU1000T10-200

MPN: TB1000T1020P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,883,750
2+ 1,789,563
4+ 1,695,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T10 (W300xC1000) TTBU1000T10-300

Dây đai moment xoắn T10 (W300xC1000) TTBU1000T10-300

MPN: TB1000T1030P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,168,770
2+ 3,010,332
4+ 2,851,893
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T10 (W400xC1000) TTBU1000T10-400

Dây đai moment xoắn T10 (W400xC1000) TTBU1000T10-400

MPN: TB1000T1040P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,728,120
2+ 3,541,714
4+ 3,355,308
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T10 (W500xC1000) TTBU1000T10-500

Dây đai moment xoắn T10 (W500xC1000) TTBU1000T10-500

MPN: TB1000T1050P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,986,190
2+ 4,736,881
4+ 4,487,571
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T5 (W100xC1000) TTBU1000T5-100

Dây đai moment xoắn T5 (W100xC1000) TTBU1000T5-100

MPN: TB1000T510P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 943,030
2+ 895,879
4+ 848,727
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T5 (W150xC1000) TTBU1000T5-150

Dây đai moment xoắn T5 (W150xC1000) TTBU1000T5-150

MPN: TB1000T515P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,045,220
2+ 992,959
4+ 940,698
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T5 (W200xC1000) TTBU1000T5-200

Dây đai moment xoắn T5 (W200xC1000) TTBU1000T5-200

MPN: TB1000T520P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,391,280
2+ 1,321,716
4+ 1,252,152
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T5 (W250xC1000) TTBU1000T5-250

Dây đai moment xoắn T5 (W250xC1000) TTBU1000T5-250

MPN: TB1000T525P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,817,420
2+ 1,726,549
4+ 1,635,678
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S14M (W400xC1008) HTBN1008S14M-400

Dây đai moment xoắn S14M (W400xC1008) HTBN1008S14M-400

MPN: TB1008S14M40R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,837,810
2+ 5,545,920
4+ 5,254,029
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 9 ngày

Dây đai moment xoắn S14M (W600xC1008) HTBN1008S14M-600

Dây đai moment xoắn S14M (W600xC1008) HTBN1008S14M-600

MPN: TB1008S14M60R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,791,420
2+ 8,351,849
4+ 7,912,278
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 9 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1025) HTBN1025S5M-100

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1025) HTBN1025S5M-100

MPN: TB1025S5M10R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 739,750
2+ 702,763
4+ 665,775
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1025) HTBN1025S5M-150

Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1025) HTBN1025S5M-150

MPN: TB1025S5M15R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,167,980
2+ 1,109,581
4+ 1,051,182
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1025) HTBN1025S5M-250

Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1025) HTBN1025S5M-250

MPN: TB1025S5M25R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,825,450
2+ 1,734,178
4+ 1,642,905
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày