BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1000) HTBN1000S5M-100

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1000) HTBN1000S5M-100

MPN: TB1000S5M10R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 739,750
2+ 702,763
4+ 665,775
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1000) HTBN1000S5M-150

Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1000) HTBN1000S5M-150

MPN: TB1000S5M15R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 644,380
2+ 612,161
4+ 579,942
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1000) HTBN1000S5M-250

Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1000) HTBN1000S5M-250

MPN: TB1000S5M25R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,825,450
2+ 1,734,178
4+ 1,642,905
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S8M (W150xC1000) HTBN1000S8M-150

Dây đai moment xoắn S8M (W150xC1000) HTBN1000S8M-150

MPN: TB1000S8M15R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,189,540
2+ 1,130,063
4+ 1,070,586
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S8M (W250xC1000) HTBN1000S8M-250

Dây đai moment xoắn S8M (W250xC1000) HTBN1000S8M-250

MPN: TB1000S8M25R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,985,500
2+ 1,886,225
4+ 1,786,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S8M (W300xC1000) HTBN1000S8M-300

Dây đai moment xoắn S8M (W300xC1000) HTBN1000S8M-300

MPN: TB1000S8M30R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,431,110
2+ 2,309,555
4+ 2,187,999
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S8M (W400xC1000) HTBN1000S8M-400

Dây đai moment xoắn S8M (W400xC1000) HTBN1000S8M-400

MPN: TB1000S8M40R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,170,750
2+ 3,012,213
4+ 2,853,675
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T10 (W200xC1000) TTBU1000T10-200

Dây đai moment xoắn T10 (W200xC1000) TTBU1000T10-200

MPN: TB1000T1020P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,883,750
2+ 1,789,563
4+ 1,695,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T10 (W300xC1000) TTBU1000T10-300

Dây đai moment xoắn T10 (W300xC1000) TTBU1000T10-300

MPN: TB1000T1030P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,168,770
2+ 3,010,332
4+ 2,851,893
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T10 (W400xC1000) TTBU1000T10-400

Dây đai moment xoắn T10 (W400xC1000) TTBU1000T10-400

MPN: TB1000T1040P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,728,120
2+ 3,541,714
4+ 3,355,308
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T10 (W500xC1000) TTBU1000T10-500

Dây đai moment xoắn T10 (W500xC1000) TTBU1000T10-500

MPN: TB1000T1050P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,986,190
2+ 4,736,881
4+ 4,487,571
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T5 (W100xC1000) TTBU1000T5-100

Dây đai moment xoắn T5 (W100xC1000) TTBU1000T5-100

MPN: TB1000T510P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 943,030
2+ 895,879
4+ 848,727
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T5 (W150xC1000) TTBU1000T5-150

Dây đai moment xoắn T5 (W150xC1000) TTBU1000T5-150

MPN: TB1000T515P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,045,220
2+ 992,959
4+ 940,698
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T5 (W200xC1000) TTBU1000T5-200

Dây đai moment xoắn T5 (W200xC1000) TTBU1000T5-200

MPN: TB1000T520P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,391,280
2+ 1,321,716
4+ 1,252,152
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn T5 (W250xC1000) TTBU1000T5-250

Dây đai moment xoắn T5 (W250xC1000) TTBU1000T5-250

MPN: TB1000T525P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,817,420
2+ 1,726,549
4+ 1,635,678
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S14M (W400xC1008) HTBN1008S14M-400

Dây đai moment xoắn S14M (W400xC1008) HTBN1008S14M-400

MPN: TB1008S14M40R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,837,810
2+ 5,545,920
4+ 5,254,029
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 9 ngày

Dây đai moment xoắn S14M (W600xC1008) HTBN1008S14M-600

Dây đai moment xoắn S14M (W600xC1008) HTBN1008S14M-600

MPN: TB1008S14M60R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,791,420
2+ 8,351,849
4+ 7,912,278
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 9 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1025) HTBN1025S5M-100

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1025) HTBN1025S5M-100

MPN: TB1025S5M10R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 739,750
2+ 702,763
4+ 665,775
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1025) HTBN1025S5M-150

Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1025) HTBN1025S5M-150

MPN: TB1025S5M15R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,167,980
2+ 1,109,581
4+ 1,051,182
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1025) HTBN1025S5M-250

Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1025) HTBN1025S5M-250

MPN: TB1025S5M25R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,825,450
2+ 1,734,178
4+ 1,642,905
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày