BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kiểu Dây Đai

Loại Răng

Chu Vi

Chu Vi

Chiều Rộng

Số Răng

Vật Liệu

Bước Răng

Bước Răng

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Cao Răng

Chiều Cao Răng

Chiều Rộng Răng

Chiều Rộng Răng

Dây Đai

Dây Đai

Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1000) HTBN1000S5M-100

Mã sản phẩm: TB1000S5M10R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 739,750 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1000) HTBN1000S5M-150

Mã sản phẩm: TB1000S5M15R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 644,380 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1000) HTBN1000S5M-250

Mã sản phẩm: TB1000S5M25R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,825,450 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S8M (W150xC1000) HTBN1000S8M-150

Mã sản phẩm: TB1000S8M15R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,189,540 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S8M (W250xC1000) HTBN1000S8M-250

Mã sản phẩm: TB1000S8M25R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,985,500 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S8M (W300xC1000) HTBN1000S8M-300

Mã sản phẩm: TB1000S8M30R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 2,431,110 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S8M (W400xC1000) HTBN1000S8M-400

Mã sản phẩm: TB1000S8M40R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 3,170,750 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn T10 (W200xC1000) TTBU1000T10-200

Mã sản phẩm: TB1000T1020P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,883,750 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn T10 (W300xC1000) TTBU1000T10-300

Mã sản phẩm: TB1000T1030P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 3,168,770 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn T10 (W400xC1000) TTBU1000T10-400

Mã sản phẩm: TB1000T1040P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 3,728,120 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn T10 (W500xC1000) TTBU1000T10-500

Mã sản phẩm: TB1000T1050P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 4,986,190 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn T5 (W100xC1000) TTBU1000T5-100

Mã sản phẩm: TB1000T510P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 943,030 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn T5 (W150xC1000) TTBU1000T5-150

Mã sản phẩm: TB1000T515P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,045,220 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn T5 (W200xC1000) TTBU1000T5-200

Mã sản phẩm: TB1000T520P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,391,280 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn T5 (W250xC1000) TTBU1000T5-250

Mã sản phẩm: TB1000T525P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,817,420 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S14M (W400xC1008) HTBN1008S14M-400

Mã sản phẩm: TB1008S14M40R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 5,837,810 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/07.
Dây đai moment xoắn S14M (W600xC1008) HTBN1008S14M-600

Mã sản phẩm: TB1008S14M60R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 8,791,420 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/07.
Dây đai moment xoắn S5M (W100xC1025) HTBN1025S5M-100

Mã sản phẩm: TB1025S5M10R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 739,750 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S5M (W150xC1025) HTBN1025S5M-150

Mã sản phẩm: TB1025S5M15R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,167,980 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Dây đai moment xoắn S5M (W250xC1025) HTBN1025S5M-250

Mã sản phẩm: TB1025S5M25R
Đặt hàng tối thiểu: 1 Sợi
Giá online: 1,825,450 đ / Sợi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.