BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Màu

Size

Sức Căng

Xuất Xứ

Vật liệu

Dây Rút

Dây Rút

Dây rút nhựa đen DONG-A 100x2.5 mm (1000 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 100x2.5 mm (1000 Sợi/Bịch)

MPN: DACT100-025B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 69,000.00
>=2  (Bịch) 65,550.00
>=20  (Bịch) 60,030.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 60 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 100x2.5 mm (1000 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 100x2.5 mm (1000 Sợi/Bịch)

MPN: DACT100-025N
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 69,000.00
>=15  (Bịch) 65,550.00
>=60  (Bịch) 60,030.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 106 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa đen DONG-A 140x3.6 mm (1000 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 140x3.6 mm (1000 Sợi/Bịch)

MPN: DACT140-036B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 148,500.00
>=12  (Bịch) 141,075.00
>=50  (Bịch) 129,195.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 30 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 140x3.6 mm (1000 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 140x3.6 mm (1000 Sợi/Bịch)

MPN: DACT140-036N
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 148,500.00
>=6  (Bịch) 141,075.00
>=60  (Bịch) 129,195.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 28 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa đen DONG-A 200x4.8 mm (1000 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 200x4.8 mm (1000 Sợi/Bịch)

MPN: DACT200-048B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 297,000.00
>=3  (Bịch) 282,150.00
>=12  (Bịch) 258,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 14 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 200x4.8 mm (1000 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 200x4.8 mm (1000 Sợi/Bịch)

MPN: DACT200-048N
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 297,000.00
>=8  (Bịch) 282,150.00
>=30  (Bịch) 258,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 12 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa đen DONG-A 300x4.8 mm (500 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 300x4.8 mm (500 Sợi/Bịch)

MPN: DACT300-048B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 288,800.00
>=5  (Bịch) 274,360.00
>=20  (Bịch) 251,256.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 14 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 300x4.8 mm (500 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 300x4.8 mm (500 Sợi/Bịch)

MPN: DACT300-048N
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 288,800.00
>=3  (Bịch) 274,360.00
>=30  (Bịch) 251,256.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 30 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa đen DONG-A 400x12.7 mm (100 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 400x12.7 mm (100 Sợi/Bịch)

MPN: DACT400-127B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 375,000.00
>=3  (Bịch) 356,250.00
>=10  (Bịch) 326,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây rút nhựa đen DONG-A 540x12.7 mm (100 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 540x12.7 mm (100 Sợi/Bịch)

MPN: DACT540-127B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 412,500.00
>=2  (Bịch) 391,875.00
>=10  (Bịch) 358,875.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 6 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa đen DONG-A 270x6.1 mm (500 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 270x6.1 mm (500 Sợi/Bịch)

MPN: DAMCT270-061B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 297,000.00
>=2  (Bịch) 282,150.00
>=20  (Bịch) 258,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây rút nhựa trắng DONG-A 270x6.1 mm (500 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 270x6.1 mm (500 Sợi/Bịch)

MPN: DAMCT270-061N
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 297,000.00
>=4  (Bịch) 282,150.00
>=14  (Bịch) 258,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 20 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa đen DONG-A 370x7.6 mm (300 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 370x7.6 mm (300 Sợi/Bịch)

MPN: DAMCT370-076B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 321,800.00
>=4  (Bịch) 305,710.00
>=15  (Bịch) 279,966.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây rút nhựa trắng DONG-A 370x7.6 mm (300 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 370x7.6 mm (300 Sợi/Bịch)

MPN: DAMCT370-076N
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 321,800.00
>=2  (Bịch) 305,710.00
>=14  (Bịch) 279,966.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 15 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Dây rút nhựa đen DONG-A 450x9.0 mm (100 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa đen DONG-A 450x9.0 mm (100 Sợi/Bịch)

MPN: DAMCT450-090B
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 297,000.00
>=2  (Bịch) 282,150.00
>=15  (Bịch) 258,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây rút nhựa trắng DONG-A 450x9.0 mm (100 Sợi/Bịch)

Dây rút nhựa trắng DONG-A 450x9.0 mm (100 Sợi/Bịch)

MPN: DAMCT450-090N
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 297,000.00
>=5  (Bịch) 282,150.00
>=20  (Bịch) 258,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 15 bịch có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)