BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Dây Rút

Dây Rút

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X150

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X150

MPN: BT4BEPC-46-150-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,727
200+ 3,429
1000+ 3,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X200

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X200

MPN: BT4BEPC-46-200-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,404
200+ 4,052
1000+ 3,876
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X250

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X250

MPN: BT4BEPC-46-250-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,913
200+ 4,520
1000+ 4,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X300

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X300

MPN: BT4BEPC-46-300-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 5,251
200+ 4,831
1000+ 4,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X400

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X400

MPN: BT4BEPC-46-400-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 6,437
200+ 5,922
1000+ 5,665
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X500

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-4.6X500

MPN: BT4BEPC-46-500-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 7,454
200+ 6,857
1000+ 6,559
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-7.9X300

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-7.9X300

MPN: BT4BEPC-79-300-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 7,284
200+ 6,701
1000+ 6,410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-7.9X400

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-7.9X400

MPN: BT4BEPC-79-400-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 8,639
200+ 7,948
1000+ 7,603
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-7.9X500

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT4BEPC-7.9X500

MPN: BT4BEPC-79-500-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 9,995
200+ 9,195
1000+ 8,795
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X150

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X150

MPN: BT4BUC-46-150-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,710
200+ 2,494
1000+ 2,385
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X200

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X200

MPN: BT4BUC-46-200-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,388
200+ 3,117
1000+ 2,981
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X250

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X250

MPN: BT4BUC-46-250-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,727
200+ 3,429
1000+ 3,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X300

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X300

MPN: BT4BUC-46-300-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,896
200+ 3,585
1000+ 3,429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X400

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X400

MPN: BT4BUC-46-400-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,404
200+ 4,052
1000+ 3,876
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X500

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-4.6X500

MPN: BT4BUC-46-500-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 5,251
200+ 4,831
1000+ 4,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-7.9X300

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-7.9X300

MPN: BT4BUC-79-300-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 5,929
200+ 5,455
1000+ 5,218
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-7.9X400

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-7.9X400

MPN: BT4BUC-79-400-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 6,607
200+ 6,078
1000+ 5,814
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-7.9X500

Dây Rút MHD Thép SS304 BT4BUC-7.9X500

MPN: BT4BUC-79-500-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 7,962
200+ 7,325
1000+ 7,006
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT6BEPC-4.6X150

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT6BEPC-4.6X150

MPN: BT6BEPC-46-150-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,574
200+ 4,208
1000+ 4,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT6BEPC-4.6X200

Dây Rút MHD Thép Bọc Nhựa SS304 BT6BEPC-4.6X200

MPN: BT6BEPC-46-200-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 5,251
200+ 4,831
1000+ 4,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 sợi
Đặt hàng chẵn: 100 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày