BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Màu Sắc

Size

Size

Độ Dày

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Bó Tối Đa

Đường Kính Bó Tối Đa

Lỗ Vít

Nhiệt Độ Giới Hạn

Sức Căng

Số Lượng/Bịch

Vật Liệu

Dây Rút

Dây Rút

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X150

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X150

MPN: BT4BEPC-46-150-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,872
100+ 3,485
500+ 3,291
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 sợi
Đặt hàng chẵn: 25 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X200

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X200

MPN: BT4BEPC-46-200-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,576
100+ 4,118
500+ 3,890
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 sợi
Đặt hàng chẵn: 25 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X250

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X250

MPN: BT4BEPC-46-250-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 5,104
100+ 4,594
200+ 4,338
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X300

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X300

MPN: BT4BEPC-46-300-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 5,456
100+ 4,910
200+ 4,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X400

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X400

MPN: BT4BEPC-46-400-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 6,688
100+ 6,019
200+ 5,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X500

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X500

MPN: BT4BEPC-46-500-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 7,744
100+ 6,970
200+ 6,582
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X300

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X300

MPN: BT4BEPC-79-300-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 7,568
100+ 6,811
200+ 6,433
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X400

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X400

MPN: BT4BEPC-79-400-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 8,976
100+ 8,078
200+ 7,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X500

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X500

MPN: BT4BEPC-79-500-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,384
50+ 9,346
200+ 8,826
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 sợi
Đặt hàng chẵn: 10 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X150

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X150

MPN: BT4BUC-46-150-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 2,816
100+ 2,534
500+ 2,394
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 sợi
Đặt hàng chẵn: 25 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X200

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X200

MPN: BT4BUC-46-200-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,520
100+ 3,168
500+ 2,992
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 sợi
Đặt hàng chẵn: 25 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X250

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X250

MPN: BT4BUC-46-250-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,872
100+ 3,485
500+ 3,291
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 sợi
Đặt hàng chẵn: 25 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X300

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X300

MPN: BT4BUC-46-300-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,048
100+ 3,643
500+ 3,441
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 sợi
Đặt hàng chẵn: 25 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X400

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X400

MPN: BT4BUC-46-400-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,576
100+ 4,118
500+ 3,890
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 sợi
Đặt hàng chẵn: 25 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X500

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-4.6X500

MPN: BT4BUC-46-500-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 5,456
100+ 4,910
200+ 4,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-7.9X300

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-7.9X300

MPN: BT4BUC-79-300-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 6,160
100+ 5,544
200+ 5,236
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-7.9X400

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-7.9X400

MPN: BT4BUC-79-400-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 6,864
100+ 6,178
200+ 5,834
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-7.9X500

Dây Rút Thép MHD SS304 BT4BUC-7.9X500

MPN: BT4BUC-79-500-MHD
Danh mục: Dây Rút Thép
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 8,272
100+ 7,445
200+ 7,031
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT6BEPC-4.6X150

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT6BEPC-4.6X150

MPN: BT6BEPC-46-150-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,752
100+ 4,277
500+ 4,039
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 sợi
Đặt hàng chẵn: 25 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT6BEPC-4.6X200

Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT6BEPC-4.6X200

MPN: BT6BEPC-46-200-MHD
Mua với số lượng
(Sợi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 5,456
100+ 4,910
200+ 4,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 sợi
Đặt hàng chẵn: 20 sợi

Xuất kho: trong 3 ngày