Loading...

Bulong Pake Đầu Dù

Bulong pake đầu dù (Truss Head Machine Screws) còn được gọi là vít pake đầu dù. Được chế tạo theo tiêu chuẩn ASME từ thép cấp bền 4.6 và thép không gỉ (inox 201, 304). Có đầu to như hình nấm nên cũng có người hay gọi là bulong đầu nấm. Vì đầu to hơn nhiều so với bulong pake đầu tròn hoặc bulong lục giác chìm đầu mo nên chúng thường sử dụng mà không cần lông đền. Thường được ứng dụng nhiều trong mối lắp xe máy, xe hơi, lắp vỏ máy...

42 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 88 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 22,000 đ
Giá: 102 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 25,500 đ
Giá: 121 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 30,250 đ
Giá: 150 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 37,500 đ
Giá: 261 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 65,250 đ
Giá: 153 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 38,250 đ
Giá: 164 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 41,000 đ
Giá: 198 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 49,500 đ
Giá: 283 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 70,750 đ
Giá: 329 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 82,250 đ
Giá: 585 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 146,250 đ
Giá: 1,099 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 109,900 đ
Giá: 717 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 179,250 đ
Giá: 550 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 137,500 đ
Giá: 386 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 96,500 đ
Giá: 409 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 102,250 đ
Giá: 464 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 116,000 đ
Giá: 527 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 131,750 đ
Giá: 546 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 54,600 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn