Loading...

Que Hàn

Que hàn là những dây kim loại thẳng cắt thành từng đoạn có chiều dài từ 250mm-450mm, những đoạn này gọi là lõi que hàn. Bao một lớp hỗn hợp các khoáng chất lên bề mặt lõi que hàn thì được gọi là que hàn có thuốc bọc, còn không có thì gọi là que hàn trần. Hàn bằng que hàn trần chất lượng mối hàn kém, nên hiện nay người ta không dùng.

26 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 0 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 0 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 0 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 0 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 0 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 0 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 236,465 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 236,465 đ
Giá: 0 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 0 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 0 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 0 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 0 đ
Giá: 718,256 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 718,256 đ
Giá: 190,991 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 190,991 đ
Giá: 771,892 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 771,892 đ
Giá: 718,256 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 718,256 đ
Giá: 718,256 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 718,256 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn