BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Bước Ren

Loại Ren

Chiều Ren

Tổng Chiều Dài

Số Rãnh Cắt

Chiều Dài Chân

Khóa Chân

Loại Chân

Dùng Cho Lỗ

Phân Loại

Hình Dạng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Mũi Taro - Bàn Taro

Mũi Taro - Bàn Taro

Bàn Ren H.T.D D25 M3 x 0.5

Bàn Ren H.T.D D25 M3 x 0.5

MPN: HTDM-030-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M4 x 0.7

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M4 x 0.7

MPN: HTDM-040-001
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 98,600
6+ 91,698
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M4 x 0.7

Bàn Ren H.T.D D25 M4 x 0.7

MPN: HTDM-040-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M5 x 0.8

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M5 x 0.8

MPN: HTDM-050-001
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,111
6+ 96,823
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M5 x 0.8

Bàn Ren H.T.D D25 M5 x 0.8

MPN: HTDM-050-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M6 x 1.0

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M6 x 1.0

MPN: HTDM-060-001
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 111,360
6+ 103,565
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M6 x 1.0

Bàn Ren H.T.D D25 M6 x 1.0

MPN: HTDM-060-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.0

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.0

MPN: HTDM-080-001
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 213,730
5+ 198,769
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.25

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.25

MPN: HTDM-080-002
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 189,950
5+ 176,654
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.0

Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.0

MPN: HTDM-080-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.25

Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.25

MPN: HTDM-080-102
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.0

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.0

MPN: HTDM-100-001
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 268,541
5+ 249,743
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.25

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.25

MPN: HTDM-100-002
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 243,021
5+ 226,009
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.5

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.5

MPN: HTDM-100-003
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 232,001
5+ 215,761
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.0

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.0

MPN: HTDM-100-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.25

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.25

MPN: HTDM-100-102
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.5

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.5

MPN: HTDM-100-103
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 183,280
4+ 170,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.0

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.0

MPN: HTDM-120-001
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 363,660
2+ 338,204
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.25

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.25

MPN: HTDM-120-002
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 339,880
2+ 316,089
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.5

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.5

MPN: HTDM-120-003
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 317,841
2+ 295,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày