BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tên Sản Phẩm

Mũi Taro - Bàn Taro

Mũi Taro - Bàn Taro

Bàn Ren H.T.D D25 M3 x 0.5

Bàn Ren H.T.D D25 M3 x 0.5

MPN: HTDM-030-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M4 x 0.7

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M4 x 0.7

MPN: HTDM-040-001
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 74,200.00
>=5  (Bộ) 70,490.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M4 x 0.7

Bàn Ren H.T.D D25 M4 x 0.7

MPN: HTDM-040-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M5 x 0.8

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M5 x 0.8

MPN: HTDM-050-001
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 78,300.00
>=5  (Bộ) 74,385.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M5 x 0.8

Bàn Ren H.T.D D25 M5 x 0.8

MPN: HTDM-050-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M6 x 1.0

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M6 x 1.0

MPN: HTDM-060-001
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 83,800.00
>=5  (Bộ) 79,610.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M6 x 1.0

Bàn Ren H.T.D D25 M6 x 1.0

MPN: HTDM-060-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.0

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.0

MPN: HTDM-080-001
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 160,800.00
>=5  (Bộ) 152,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.25

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.25

MPN: HTDM-080-002
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 142,900.00
>=5  (Bộ) 135,755.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.0

Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.0

MPN: HTDM-080-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.25

Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.25

MPN: HTDM-080-102
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.0

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.0

MPN: HTDM-100-001
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 202,000.00
>=5  (Bộ) 191,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.25

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.25

MPN: HTDM-100-002
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 182,800.00
>=5  (Bộ) 173,660.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.5

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.5

MPN: HTDM-100-003
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 174,500.00
>=5  (Bộ) 165,775.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.0

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.0

MPN: HTDM-100-101
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.25

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.25

MPN: HTDM-100-102
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.5

Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.5

MPN: HTDM-100-103
Danh mục: Bàn Ren
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,900.00
>=5  (Cái) 131,005.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.0

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.0

MPN: HTDM-120-001
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 273,600.00
>=2  (Bộ) 259,920.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.25

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.25

MPN: HTDM-120-002
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 255,700.00
>=2  (Bộ) 242,915.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.5

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.5

MPN: HTDM-120-003
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 239,100.00
>=2  (Bộ) 227,145.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày