BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Chiều Ren

Chiều Dài Ren

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Số Rãnh Cắt

Chiều Dài Chân

Khóa Chân

Loại Chân

Dùng Cho Lỗ

Phân Loại

Hình Dạng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Mũi Taro - Bàn Taro

Mũi Taro - Bàn Taro

Bàn Ren H.T.D D25 M3 x 0.5

Mã sản phẩm: HTDM-030-101
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M4 x 0.7

Mã sản phẩm: HTDM-040-001
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 98,600 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bàn Ren H.T.D D25 M4 x 0.7

Mã sản phẩm: HTDM-040-101
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M5 x 0.8

Mã sản phẩm: HTDM-050-001
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 104,111 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bàn Ren H.T.D D25 M5 x 0.8

Mã sản phẩm: HTDM-050-101
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M6 x 1.0

Mã sản phẩm: HTDM-060-001
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 111,360 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bàn Ren H.T.D D25 M6 x 1.0

Mã sản phẩm: HTDM-060-101
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.0

Mã sản phẩm: HTDM-080-001
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 213,730 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.25

Mã sản phẩm: HTDM-080-002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 189,950 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.0

Mã sản phẩm: HTDM-080-101
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bàn Ren H.T.D D25 M8 x 1.25

Mã sản phẩm: HTDM-080-102
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.0

Mã sản phẩm: HTDM-100-001
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 268,541 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.25

Mã sản phẩm: HTDM-100-002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 243,021 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.5

Mã sản phẩm: HTDM-100-003
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 232,001 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.0

Mã sản phẩm: HTDM-100-101
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.25

Mã sản phẩm: HTDM-100-102
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bàn Ren H.T.D D25 M10 x 1.5

Mã sản phẩm: HTDM-100-103
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 183,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.0

Mã sản phẩm: HTDM-120-001
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 363,660 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.25

Mã sản phẩm: HTDM-120-002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 339,880 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.5

Mã sản phẩm: HTDM-120-003
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 317,841 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.