MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Taro - Bàn Taro

Chiều Dài (KI)
Đường Kính Cán (D)
Số Rãnh Cắt
Khóa Chân (K)
Đường Kính Cán (D2)
Tổng Chiều Dài (L2)
Dùng Cho Lỗ (d1)
Đường Kính Cán (Ds)
Chiều Dài Ren (l)
Hình Dạng
Loại Chân
Chiều Dài Chân
Size Ren (D1)
Size Ren (M)
Chiều Dài Ren (L1)
Chiều Ren
Bề Dày (H)
Đường Kính (D1)
Tổng Chiều Dài (L)
Size (M)
Chiều Dài (L2)
Đường Kính (D)
Chiều Dài (L1)
Size
Tên Sản Phẩm
Size Ren
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Xử Lý Bề Mặt
Vật Liệu

Mũi Taro - Bàn Taro

Mũi Taro sử dụng để tạo ren trong cho lỗ đã có sẵn. Mũi taro có thể dùng tay hoặc sử dụng trên máy phay, máy tiện, máy khoan.
Mũi taro được phân loại theo kích thước ren gia công và bước ren (M3 x 0.5, M4 x 0.7 , M5 x 0.8,...) , theo loại ren (Ren hệ mét, Ren hệ Anh, Ren Hệ Mỹ, Ren Col RC, Ren NPT, ...), theo hình dạng của mũi taro (Xoắn, Thẳng, nén,..)
Bàn Taro sử dụng để tạo ren trên trục. Bàn taro thưởng sử dụng bằng tay thông qua dụng cụ tay quay bàn ren.