BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phạm Vi Đo

Độ Nhạy

Độ Phân Giải

Kích Thước

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Nivo khung RSK 541-1502 (150x150mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo khung RSK 541-1502 (150x150mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 541-1502
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,904,380
2+ 7,746,293
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Nivo khung RSK 541-2002 (200x200mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo khung RSK 541-2002 (200x200mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 541-2002
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,823,440
2+ 9,626,971
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Nivo khung RSK 541-2502 (250x250mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo khung RSK 541-2502 (250x250mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 541-2502
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,587,960
2+ 12,336,201
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Nivo khung RSK 541-3002 (300x300mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo khung RSK 541-3002 (300x300mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 541-3002
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 15,137,760
2+ 14,835,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Nivo thanh RSK 542-1502 (150mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo thanh RSK 542-1502 (150mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 542-1502
Danh mục: Nivo Thanh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,153,280
2+ 5,050,215
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Nivo thanh RSK 542-2002 (200mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo thanh RSK 542-2002 (200mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 542-2002
Danh mục: Nivo Thanh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,918,220
2+ 5,799,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Nivo thanh RSK 542-2502 (250mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo thanh RSK 542-2502 (250mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 542-2502
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,777,100
2+ 6,641,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Nivo thanh RSK 542-3002 (300mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo thanh RSK 542-3002 (300mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 542-3002
Danh mục: Nivo Thanh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,421,260
2+ 7,272,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Nivo thanh RSK 542-4502 (450mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo thanh RSK 542-4502 (450mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 542-4502
Danh mục: Nivo Thanh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,628,640
2+ 10,416,067
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Nivo thanh RSK 542-6002 (600mm độ nhạy 0.02mm/m)

Nivo thanh RSK 542-6002 (600mm độ nhạy 0.02mm/m)

MPN: 542-6002
Danh mục: Nivo Thanh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,037,320
2+ 13,756,574
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Nivo cân bằng điện tử Mitutoyo 950-317 0.1° Pro360

Nivo cân bằng điện tử Mitutoyo 950-317 0.1° Pro360

MPN: 950-317-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,099,180
2+ 6,957,197
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Nivo cân bằng điện tử Mitutoyo 950-318 0.01° Pro3600

Nivo cân bằng điện tử Mitutoyo 950-318 0.01° Pro3600

MPN: 950-318-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,165,440
2+ 10,942,131
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Nivo thanh Mitutoyo 960-603 (200x44x38.2mm)

Nivo thanh Mitutoyo 960-603 (200x44x38.2mm)

MPN: 960-603-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,661,980
2+ 11,428,741
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Nivo khung Mitutoyo 960-703 (200x44x200mm)

Nivo khung Mitutoyo 960-703 (200x44x200mm)

MPN: 960-703-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 21,861,180
2+ 21,423,957
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 10 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết