BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Độ Nhạy

Độ Phân Giải

Kích Thước

Kích Thước

Phân Loại

Nivo

Nivo

Nivo khung RSK 541-1502 (150x150mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 541-1502
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,904,380 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo khung RSK 541-2002 (200x200mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 541-2002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,823,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo khung RSK 541-2502 (250x250mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 541-2502
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 12,587,960 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo khung RSK 541-3002 (300x300mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 541-3002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 15,137,760 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo thanh RSK 542-1502 (150mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 542-1502
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,153,280 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo thanh RSK 542-2002 (200mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 542-2002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,918,220 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo thanh RSK 542-2502 (250mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 542-2502
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,777,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo thanh RSK 542-3002 (300mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 542-3002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,421,260 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo thanh RSK 542-4502 (450mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 542-4502
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 10,628,640 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo thanh RSK 542-6002 (600mm độ nhạy 0.02mm/m)

Mã sản phẩm: 542-6002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 14,037,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo cân bằng điện tử Mitutoyo 950-317 0.1° Pro360

Mã sản phẩm: 950-317-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,099,180 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo cân bằng điện tử Mitutoyo 950-318 0.01° Pro3600

Mã sản phẩm: 950-318-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 11,165,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo thanh Mitutoyo 960-603 (200x44x38.2mm)

Mã sản phẩm: 960-603-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 11,661,980 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Nivo khung Mitutoyo 960-703 (200x44x200mm)

Mã sản phẩm: 960-703-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 21,861,180 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.