BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Ống nhựa co 4.8-9.5mm Bosch 1609201813

Mã sản phẩm: 1609201813
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Giá online: 325,001 đ / pcs
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Xanh dương

Mã sản phẩm: DRS0015-B-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 M / Chẵn 200 M
Giá online: 1,033 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Đen

Mã sản phẩm: DRS0015-BK-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 M / Chẵn 200 M
Giá online: 1,033 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Nâu

Mã sản phẩm: DRS0015-BR-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 1,491 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Xám

Mã sản phẩm: DRS0015-GA-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 1,491 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Xanh lá

Mã sản phẩm: DRS0015-GE-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 M / Chẵn 200 M
Giá online: 1,033 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Đỏ

Mã sản phẩm: DRS0015-R-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 M / Chẵn 200 M
Giá online: 1,033 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Trắng

Mã sản phẩm: DRS0015-W-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 1,491 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Vàng

Mã sản phẩm: DRS0015-Y-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 M / Chẵn 200 M
Giá online: 1,033 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 1.5 Vàng - Xanh lá

Mã sản phẩm: DRS0015-YG-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 7,454 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Xanh dương

Mã sản phẩm: DRS0025-B-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 1,863 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Đen

Mã sản phẩm: DRS0025-BK-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 1,863 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Nâu

Mã sản phẩm: DRS0025-BR-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 2,202 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Xám

Mã sản phẩm: DRS0025-GA-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 2,202 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Xanh lá

Mã sản phẩm: DRS0025-GE-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 1,863 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Đỏ

Mã sản phẩm: DRS0025-R-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 1,863 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Trắng

Mã sản phẩm: DRS0025-W-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 2,202 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Vàng

Mã sản phẩm: DRS0025-Y-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 1,863 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 2.5 Vàng - Xanh lá

Mã sản phẩm: DRS0025-YG-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,776 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống co nhiệt MHD DRS 4 Xanh dương

Mã sản phẩm: DRS0040-B-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 2,541 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.