Loading...

Ống Co Nhiệt

Ống co nhiệt hay có tên khác là ống gen co nhiệt, gen co nhiệt, gen nhiệt, ống gen nhiệt, dây gen co nhiệt, cao su co nhiệt là sản phẩm có đặc tính giống như một bộ phận cảm biến nhiệt, khi gặp nhiệt độ giới hạn khoảng 90-125°C nó sẽ co lại để bảo vệ các vật liệu nó bao bọc như mối hàn, đầu nối cáp điện, thanh cái, dây điện.

142 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Ống Co Nhiệt KST HST-A3X9.5-00

Giá: 62,328 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 311,640 đ

Ống Co Nhiệt KST HST-GF3-BK-00

Giá: 6,360 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 31,800 đ

Ống Co Nhiệt KST HST-GF6-BK-00

Giá: 8,395 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 41,975 đ

Ống Co Nhiệt KST HST-GF9-BK-00

Giá: 10,558 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 52,790 đ

Ống Co Nhiệt KST HST-GF12-BK-00

Giá: 13,992 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 69,960 đ

Ống Co Nhiệt KST HST-GF16-BK-00

Giá: 24,168 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 120,840 đ

Ống Co Nhiệt KST HST-GF20-BK-00

Giá: 38,160 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 190,800 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 180 Xanh lá

Giá: 315,520 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 7,888,000 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 150 Xanh lá

Giá: 159,042 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 3,976,050 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 120 Xanh lá

Giá: 119,282 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 2,982,050 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 100 Xanh lá

Giá: 76,956 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,923,900 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 90 Xanh lá

Giá: 66,695 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,667,375 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 80 Xanh lá

Giá: 60,282 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,507,050 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 70 Xanh lá

Giá: 51,304 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,282,600 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 60 Xanh lá

Giá: 46,174 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,154,350 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 50 Xanh lá

Giá: 34,630 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,731,500 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 40 Xanh lá

Giá: 24,369 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,218,450 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 35 Xanh lá

Giá: 20,522 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 1,026,100 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 30 Xanh lá

Giá: 16,674 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 833,700 đ

Ống co nhiệt MHD DRS 28 Xanh lá

Giá: 14,925 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 746,250 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn