BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chiều Cao

Công Suất

Công Suất Đầu Vào Định Mức

Tỉ Lệ Va Đập Ở Tốc Độ Định Mức

Năng Lượng Va Đập

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1500W-16,8J GSH 11 E (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1500W-16,8J GSH 11 E (SDS max)

MPN: 06113168K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,290,100
2+ 13,575,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bosch 650W - 2,6J GSH 3E (SDS plus)

Máy Đục Phá Bosch 650W - 2,6J GSH 3E (SDS plus)

MPN: 0611320703
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,864,000
2+ 6,520,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1500W-13J GSH 9 VC (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1500W-13J GSH 9 VC (SDS max)

MPN: 06113220K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,329,400
2+ 16,462,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bosch 1.750W - 41 J GSH 16-30

Máy Đục Phá Bosch 1.750W - 41 J GSH 16-30

MPN: 0611335100
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,625,000
2+ 19,593,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1700W-23J GSH 11 VC (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1700W-23J GSH 11 VC (SDS max)

MPN: 06113360K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 23,786,400
2+ 22,597,080
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1100W-7,5J GSH 5 (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1100W-7,5J GSH 5 (SDS max)

MPN: 06113370K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,030,200
2+ 5,728,690
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1100W-7,5J GSH 5 (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1100W-7,5J GSH 5 (SDS max)

MPN: 06113370K2
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,396,500
2+ 6,076,675
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông-Búa Đập Bosch 1100W-7,8J GSH 500 GEN II (HEX 17mm)

Máy Đục Phá Bê Tông-Búa Đập Bosch 1100W-7,8J GSH 500 GEN II (HEX 17mm)

MPN: 06113386K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,977,500
2+ 4,728,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Bê Tông Crown 1700W-45J CT 18024

Máy Đục Bê Tông Crown 1700W-45J CT 18024

MPN: MS-CT18024
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,737,500
2+ 6,400,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đục Bê Tông Crown 1500W-40J CT 18043

Máy Đục Bê Tông Crown 1500W-40J CT 18043

MPN: MS-CT18043
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,962,000
2+ 5,663,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày