BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài

Chiều Dài

Bộ Gá Dụng Cụ

Máy Đục Phá

Máy Đục Phá

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1500W-16,8J GSH 11 E (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1500W-16,8J GSH 11 E (SDS max)

MPN: 06113168K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,074,200
2+ 16,220,490
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bosch 650W - 2,6J GSH 3E (SDS plus)

Máy Đục Phá Bosch 650W - 2,6J GSH 3E (SDS plus)

MPN: 0611320703
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,450,200
2+ 8,027,690
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1500W-13J GSH 9 VC (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1500W-13J GSH 9 VC (SDS max)

MPN: 06113220K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,698,700
2+ 19,663,765
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bosch 1.750W - 41 J GSH 16-30

Máy Đục Phá Bosch 1.750W - 41 J GSH 16-30

MPN: 0611335100
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 25,128,400
2+ 23,871,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1700W-23J GSH 11 VC (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1700W-23J GSH 11 VC (SDS max)

MPN: 06113360K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 28,689,100
2+ 27,254,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1100W-7,5J GSH 5 (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1100W-7,5J GSH 5 (SDS max)

MPN: 06113370K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,853,000
2+ 6,510,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1100W-7,5J GSH 5 (SDS max)

Máy Đục Phá Bê Tông Bosch 1100W-7,5J GSH 5 (SDS max)

MPN: 06113370K2
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,629,600
2+ 7,248,120
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Phá Bê Tông-Búa Đập Bosch 1100W-7,8J GSH 500 GEN II (HEX 17mm)

Máy Đục Phá Bê Tông-Búa Đập Bosch 1100W-7,8J GSH 500 GEN II (HEX 17mm)

MPN: 06113386K0
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,817,900
2+ 5,527,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Đục Bê Tông Crown 1700W-45J CT 18024

Máy Đục Bê Tông Crown 1700W-45J CT 18024

MPN: MS-CT18024
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,737,500
2+ 6,400,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đục Bê Tông Crown 1500W-40J CT 18043

Máy Đục Bê Tông Crown 1500W-40J CT 18043

MPN: MS-CT18043
Danh mục: Máy Đục Phá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,962,000
2+ 5,663,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày