Loading...

Máy Đục Phá

Máy đục phá (Concrete Breake) là công cụ, thiết bị hoạt động mạnh có tác dụng phá vỡ những bức tường, bê tông. Có khả năng đục phá tốt nhờ sở hữu lực đập và tốc độ đập cao, đưa mũi đục xuyên qua những vật cản bằng bê tông mà không mất nhiều công sức.

9 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 7,521,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,521,800 đ
Giá: 8,957,212 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,957,212 đ
Giá: 5,970,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,970,800 đ
Giá: 6,674,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,674,800 đ
Giá: 5,376,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,376,800 đ
Giá: 13,934,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 13,934,800 đ
Giá: 23,416,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 23,416,800 đ
Giá: 25,176,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 25,176,800 đ
Giá: 22,184,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 22,184,800 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn