Loading...

Đầu Cosse Pin Đặc

Đầu cosse ( cos ) pin đặc hay đầu cos kim đặc có tên tiếng anh là Pin Terminals là 1 trong những loại đầu cos nối dây điện được sử dụng phổ biến trong tủ điện công nghiệp, ngành điện tự động hóa và một số thiết bị điện dân dụng. Đầu cosse pin đặc có hình dạng trụ tròn, được làm bằng kim loại dẫn điện là đồng, nhôm hoặc thép không gỉ và thường được dùng để kết nối dây điện với thiết bị điện ( cầu đấu điện, aptomat ....)

33 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 70,000 đ
Giá: 800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 80,000 đ
Giá: 850 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 85,000 đ
Giá: 1,070 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 107,000 đ
Giá: 840 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 84,000 đ
Giá: 880 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 88,000 đ
Giá: 890 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 89,000 đ
Giá: 900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 90,000 đ
Giá: 1,010 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 101,000 đ
Giá: 1,030 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 103,000 đ
Giá: 1,480 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 148,000 đ
Giá: 2,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 220,000 đ
Giá: 2,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 220,000 đ
Giá: 2,261 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 226,100 đ
Giá: 3,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 300,000 đ
Giá: 4,060 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 406,000 đ
Giá: 4,270 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 427,000 đ
Giá: 7,150 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 715,000 đ
Giá: 10,250 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,025,000 đ
Giá: 18,920 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,892,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn