BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đánh Dấu Dây

Đánh Dấu Dây

Có 7 sản phẩm
Đánh dấu dây MHD EC-0

Mã sản phẩm: EC-0-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 21,780 đ / Hộp
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đánh dấu dây MHD EC-1

Mã sản phẩm: EC-1-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 21,780 đ / Hộp
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đánh dấu dây MHD EC-2

Mã sản phẩm: EC-2-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 21,780 đ / Hộp
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đánh dấu dây MHD EC-J

Mã sản phẩm: EC-J-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 35,090 đ / Hộp
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Thẻ đeo MHD MS-65

Mã sản phẩm: MS-065-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 880 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Thẻ đeo MHD MS-95

Mã sản phẩm: MS-095-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 990 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Thẻ đeo MHD MS-130

Mã sản phẩm: MS-130-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,430 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon