Loading...

Cần Siết Lắt Léo

Cần siết lắt léo là một loại dụng cụ cầm tay giúp bạn vặn các loại bu lông ở những vị trí khó hay trong không gian chật hẹp. Cần siết lắt léo có đầu xoay 180 độ để điều chỉnh góc vặn dễ dàng, thường được sử dụng chung với tuýp hoặc đầu khẩu để tháo lắp các chi tiết máy móc. Cần siết lắt léo có nhiều kích thước và hãng sản xuất khác nhau, phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

12 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Cần Siết Lực 3/8inch TONE NS3S

Giá: 522,776 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 522,776 đ
Giá: 96,638 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 96,638 đ
Giá: 336,508 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 336,508 đ
Giá: 141,879 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 141,879 đ
Giá: 585,705 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 585,705 đ
Giá: 332,450 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 332,450 đ
Giá: 320,137 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 320,137 đ
Giá: 197,008 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 197,008 đ
Giá: 114,921 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 114,921 đ
Giá: 749,038 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 749,038 đ
Giá: 188,799 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 188,799 đ
Giá: 1,663,824 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,663,824 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn