Loading...

Bulong Pake Đầu Tròn

Bulong pake đầu tròn (Rounded Head Screws) chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 7985 có đầu vặn bằng pake thân ren tiêu chuẩn, được làm từ nhiều vật liệu như nhựa, đồng, thép, thép không gỉ (inox 201, 304, 316). Bulong pake đầu tròn thường được sử dụng ở các mối lắp không gian hạn chế và không yêu cầu lực siết lớn. Dễ sử dụng và bảo quản, phù hợp với rất nhiều công việc, công cụ hỗ trợ để tháo lắp rất đơn giản (chỉ cần tua vít) và kích thước nhỏ nhẹ.

375 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 350 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,500 đ
Giá: 350 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,500 đ
Giá: 583 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,750 đ
Giá: 583 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,750 đ
Giá: 700 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 175,000 đ
Giá: 700 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 175,000 đ
Giá: 1,049 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 209,800 đ
Giá: 1,399 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,900 đ
Giá: 1,632 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 163,200 đ
Giá: 583 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,750 đ
Giá: 583 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,750 đ
Giá: 583 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,750 đ
Giá: 583 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,750 đ
Giá: 700 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 175,000 đ
Giá: 700 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 175,000 đ
Giá: 933 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 186,600 đ
Giá: 933 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 186,600 đ
Giá: 1,399 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,900 đ
Giá: 1,632 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 163,200 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn