Loading...

Cờ Lê Đầu Tuýp

Cờ lê tuýp (Double Size Ratchet Wrench) với chức năng vặn mở, xiết chặt các bu lông, ốc vít. Cờ lê dạng bánh cóc, đảo chiều quay bằng nẫy gạt trên đầu tuýp. Đuôi của cờ lê thường rất thon và dài tạo nên một lực lớn mỗi khi sử dụng. Cờ lê có nhiều loại khác nhau, thường gặp là loại có 2 kích cỡ đầu mở ốc trên cùng 1 cây cạnh đó còn có loại 1 kích cỡ và 4 kích cỡ khác nhau. Có thể dùng kết hợp tay đòn dài hơn để có lực vặn lớn hơn.

164 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 777,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 777,700 đ
Giá: 838,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 838,200 đ
Giá: 814,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 814,000 đ
Giá: 814,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 814,000 đ
Giá: 922,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 922,900 đ
Giá: 1,203,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,203,400 đ
Giá: 1,263,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,263,900 đ
Giá: 1,263,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,263,900 đ
Giá: 1,384,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,384,900 đ
Giá: 1,384,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,384,900 đ
Giá: 1,445,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,445,400 đ
Giá: 1,445,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,445,400 đ
Giá: 1,470,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,470,700 đ
Giá: 1,548,800 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,548,800 đ
Giá: 1,628,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,628,000 đ
Giá: 2,035,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 2,035,000 đ
Giá: 2,417,800 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 2,417,800 đ
Giá: 3,390,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 3,390,200 đ
Giá: 573,100 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 573,100 đ
Giá: 680,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 680,900 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn