Loading...

Mũi Taro Hệ Inch

Mũi taro hệ inch (là loại taro máy) sử dụng gia công lỗ ren theo tiêu chuẩn USA. Kích thước mũi taro hệ inch cũng phân biệt theo đường kính ren và bước ren UNC (Ren Thô) hoặc UNF (Ren Mịn).

661 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Phân LoạiSize RenLoại RenTổng Chiều DàiGiá

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn